2005-06-18 12:14:43

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán: Aj včera, ako každú nedeľu, sa Svätý Otec spolu s pútnikmi i domácimi Rimanmi modlil na Námestí svätého Petra mariánsku modlitbu Anjel Pána. Predtým ich pozdravil týmito slovami:
 
Drahí bratia a sestry,
 
Prebieha Rok Eucharistie, ktorý si želal milovaný Ján Pavol II., aby obnovil vo svedomí veriacich úžas nad touto veľkou sviatosťou.
 
V tomto osobitnom eucharistickom čase je jednou zo stále sa vracajúcich tém nedeľa, deň Pána, téma, ktorá dominovala aj na nedávnom Talianskom eucharistickom kongrese v Bari.
 
Počas záverečnej svätej omše som zdôraznil, že kresťan nesmie cítiť nedeľnú svätú omšu ako nariadenú povinnosť alebo bremeno, ale mal by ju prežívať ako potrebu a radosť.
 
Stretnúť sa s bratmi a sestrami, počúvať Božie slovo a živiť sa Kristom, ktorý sa za nás obetoval, je skúsenosť, ktorá dáva zmysel životu a vlieva do srdca pokoj. Bez nedele my kresťania nemôžeme žiť.
 
Preto aj rodičia sú povolaní k tomu, aby naučili svoje deti hodnotu, význam a dôležitosť odpovede na Kristovu výzvu, ktorý zvoláva celú kresťanskú rodinu na nedeľnú svätú omšu.
 
Na tejto výchovnej ceste je veľmi významnou etapou prvé sväté prijímanie, pravý sviatok farského spoločenstva, ktoré po prvýkrát prijíma svojich najmenších synov a dcéry k Pánovmu stolu.
 
Aby som zdôraznil dôležitosť tejto udalosti pre rodinu a farnosť, 15. októbra, ak Pán Boh dá, budem tu vo Vatikáne viesť osobitné katechetické stretnutie s deťmi najmä z Ríma a z Lácia, ktoré v tomto roku po prvýkrát pristúpili ku svätému prijímaniu.
 
Toto slávnostné stretnutie pripadne takmer na záver Roku eucharistie, zatiaľ čo v tom čase bude prebiehať riadne zhromaždenie biskupskej synody zamerané na eucharistické tajomstvo. Bude to vhodná a pekná príležitosť opäť zdôrazniť podstatnú úlohu sviatosti Eucharistie vo výchove a duchovnom raste detí.
 
Už teraz zverujem toto stretnutie Panne Márii, aby nás učila stále viac milovať Pána Ježiša, v neustálom rozjímaní o jeho slove a v klaňaní sa mu v Najsvätejšej sviatosti oltárnej. Nech pomáha objavovať mladým generáciám „drahocennú perlu“ Eucharistie, ktorá životu dáva pravý a plný zmysel.
 
Po modlitbe a požehnaní Benedikt XVI. pozdravil krátko ešte niektoré skupiny v iných jazykoch.All the contents on this site are copyrighted ©.