2005-06-17 16:05:47

Jubileusz patriarchy


Patriarcha Aleksy II obchodzi jubileusz 15-lecia objęcia urzędu patriarchy moskiewskiego i Wszech Rusi. Specjalne życzenia z tej okazji przesłał na jego ręce katolicki metropolita Moskwy arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz.


Abp Kondrusiewicz podkreślił wkład patriarchy Aleksego II w przeciwstawianie się falom sekularyzacji i liberalizmu oraz w umacnianie prawosławnego nauczania wiary i dążenia do wspólnego dobra. Wyraził nadzieję na dobre stosunki między katolikami i prawosławnymi zwłaszcza po poparciu przez Aleksego II inicjatyw ekumenicznych papieża Benedykta XVI i Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. ,,Budzi to nadzieję na przezwyciężenie trudności, wzajemne zbliżenie i wspólne świadectwo chrześcijańskiej wiary”- powiedział abp. Kondrusiewicz.

W. Raiter, MoskwaAll the contents on this site are copyrighted ©.