2005-06-17 15:49:23

Afryka: biskupi o AIDS


„Każdej osobie chorej na AIDS czy zarażonej wirusem HIV należy się – bez żadnej dyskryminacji – sprawiedliwość we wszystkich jej aspektach: społecznych, kulturalnych, politycznych, prawnych i gospodarczych”.


Tak piszą biskupi Wschodniej Afryki w dokumencie, który wydali 11.06 na zakończenie swego zgromadzenia plenarnego w Mukono w Ugandzie. Wzięło w nim udział ponad 150. biskupów z Erytrei, Etiopii, Kenii, Malawi, Sudanu, Tanzanii, Zambii, Somalii, Dżibuti i Ugandy. Kraje te liczą ponad 185 milionów mieszkańców.


Obrady poświęcono problemom epidemii ADIS na tym terenie. Objęła ona 23 miliony Afrykańczyków. Wschodnioafrykańscy biskupi apelują o respektowanie ich pełnej godności. Wzywają państwa bogate do umorzenia długów krajów ubogich celem zapewnienia funduszów na rozwój i na walkę z AIDS. Zwracają uwagę, że sytuację związaną z szerzeniem się tej plagi pogarszają takie zjawiska, jak nędza, korupcja, ignorancja i analfabetyzm, wojny, fale uchodźców, naruszanie praw dzieci.


Biskupi Wschodniej Afryki wyrażają wdzięczność Bogu za zakończenie ciągnącej się od dwudziestu jeden lat wojny w południowym Sudanie. Wzywają też do rozwiązania pokojowymi metodami innych konfliktów tego regionu: w sudańskim Darfurze, w północnej Ugandzie oraz na pograniczu Erytrei i Etiopii.


akAll the contents on this site are copyrighted ©.