2005-06-08 07:42:51

Je kresťanská Európa iba zbožným želaním?


Rím: Vo večnom meste, na pôde Európskej univerzity, sa v utorok úvodnou prednáškou predsedu talianskeho senátu Marcella Peru a Mons. Waltera Brandmullera, predsedu Pápežskej komisie historických vied, uskutočnil kongres na tému: „Európa: jej korene a hranice“.
 
Účastníci kongresu si kládli a hľadali odpoveď na otázku, či je možná kresťanská Európa alebo je to len zbožné želanie, utópia.
 
Rozoberali sa tiež korene kultúry starého kontinentu a z nej vyplývajúce hodnoty, určujúce jej identitu, ale tiež dôvody, ktoré podnietili proces súčasného zosvetštenia, laicizácie.
 
S príspevkami na kongrese vystúpili viacerí odborníci na históriu z rozličných talianskych univerzít.All the contents on this site are copyrighted ©.