2005-06-07 08:51:48

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Anjel Pána


Vatikán: Benedikt XVI. sa ako každú nedeľu modlil s tisícami pútnikov i domácich Rimanov zídených na Námestí svätého Petra mariánsku modlitbu Anjel Pána. Predtým sa im prihovoril týmito slovami:
 
Drahí bratia a sestry,
minulý piatok sme slávili sviatok Najsvätejšieho Božského Srdca Ježišovho, ktorého úcta je hlboko zakorenená v srdci Božieho ľudu.
 
V biblickom jazyku srdce značí jadro človeka, sídlo jeho pocitov a úmyslov. V srdci Vykupiteľa sa klaniame Božej láske k ľudstvu, jeho vôli spasiť všetkých a jeho nekončenému milosrdenstvu.
 
Uctiť si Kristovo Božské srdce teda klaňať sa tomuto srdcu, ktoré potom, čo nás milovalo až do konca, bolo prebodnuté kopijou a z kríža vylialo krv a vodu, nekonečný prameň nového života.
 
Sviatok Božského srdca bol aj Svetový deň posvätenia kňazov, vhodná príležitosť pre modlitbu za nich, aby lásku Krista kládli na prvé miesto.
 
Hlbokú úctu k Božskému srdcu mal aj blahoslavený biskup, Ján Scalabrini, patrón migrantov a 1. júna sme oslávil 100 rokov od jeho smrti. Založil misionárov a misionárky svätého Karola Boromejského, aby ohlasovali evanjelium medzi talianskymi emigrantmi.
 
Keď spomínam tohto veľkého biskupa, myslím na všetkých, čo sú ďaleko od vlasti a často aj od rodín. Želám si, aby na svojej ceste vždy stretávali priateľské tváre a otvorené srdcia, ktoré im pomôžu v každodenných ťažkostiach.
 
Srdce, ktoré sa nepochybne najviac podobá Kristovmu, je Srdce Panny Márie, jeho nepoškvrnenej Matky, a práve preto, liturgia ich spája, aby si ich uctili spolu.
 
Odpovedajúc na pozvanie Panny Márie z Fatimy, zverujeme jej srdcu, ktoré sme si včera osobitne uctili, aby celý svet zakúsil cit Božej milosrdnej lásky a spoznal pravý pokoj.
 
Po modlitbe Anjel Pána požehnaní Benedikt XVI. ešte dodal:
 
Rozličné oblasti sveta v súčasnosti trápia sociálne a politické napätia, ktoré hrozia v niektorých prípadoch, že prerastú vo vážne konflikty. V tejto chvíli myslím osobitne na Bolíviu na obavy z jej ťažkej situácie.
 
Zatiaľ čo vás pozývam modliť sa tento milovaný národ, moju nádej i moju výzvu zverujem Panne Márii, aby vo všetkých prevládlo hľadanie spoločného dobra, zmysel pre zodpovednosť a ochota dialógu so všetkými.
 
Obrátiac môj pohľad na ďalšie miesto napätia a konfliktov, pripájam svoj hlas k prezidentovi Talianskej republiky i k prezidentovi Afganistanu ako aj k ľudu oboch krajín a žiadam oslobodenie talianskej dobrovoľníčky Clementíny Cantoni.
 
Bolestná situácia, ktorú prežíva táto naša sestra, nech je povzbudením pre nás, aby sme všetkými prostriedkami hľadali pokojné a a bratské porozumenie medzi jednotlivcami a národmi.
 
V Taliansku sa dnes slávi Deň športu pre všetkých. Vznikol s cieľom pozdvihnutia skutočných hodnôt cez športovú aktivitu. Tento rok je osobitne zdôraznený vzťah medzi športom a prírodou, ako to hovorí aj téma, ktorú vybralo UNESCO pre dnešný Svetový deň životného prostredia.
 
Želám si, aby šport praktizovaný v zdravej a harmonickej miere na všetkých úrovniach prispel k bratstvu a solidarite medzi ľuďmi a k zlepšeniu prírodného prostredia.
 
Spomedzi osobitných skupín, ktoré boli včera na Námestí svätého Petra, Benedikt XVI. osobitne pozdravil fokolarínov, a v ich reči aj španielskych, chorvátskych, poľských a nemeckých pútnikov a na záver všetkým zaželal príjemnú nedeľu.All the contents on this site are copyrighted ©.