2005-06-06 08:59:31

Dielo významného slovenského biblistu, prof. Heribana vyšlo v talianskom jazyku


Taliansko: Keď v roku 1986 Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme vydal „Bibliografickú príručku pre štúdium Svätého písma“ a pripadlo mi predstaviť ju zahraničnej slovenskej verejnosti, a nepriamo aj záujemcom na Slovensku, porovnal som túto mravčiu odbornú prácu profesora Jozefa Heribana k doposiaľ nevydanému rukopisnému dielu Antona Bernoláka, ktoré mi priateľ zo Slovenska doniesol do Padovy, „aby sa nedostalo do nepovolaných rúk“ a ktoré som po zmene režimu v roku 1990 daroval Matici slovenskej.
 
V jednom i v druhom prípade išlo o bohatý výber odbornej literatúry v rozličných jazykoch s náležitým komentárom, ktorý záujemcovi dovolí získať si základnú informáciu o obsahu každého z autorom preštudovaných a zaregistrovaných diel, a tak sa lepšie orientovať vo výbere kníh, potrebných pre jeho študijné ciele.
 
Jozef Heriban, slovenský salezián, ktorému sa nebezpečným útekom cez hranice podarilo zachrániť pred následkami „Barbarskej noci“ z 13. na 14. apríla 1950, dokončil svoje teologické štúdiá v talianskom Turíne, kde ho arcibiskup kardinál Maurilio Fossati v roku 1955 vysvätil za kňaza.
 
Následne pokračoval v postgraduálnom štúdiu na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a po dosiahnutí profesúry bol vyslaný do Japonska. Tam vyučoval na troch rozličných katolíckych univerzitách, pričom publikoval celý rad vedeckých štúdií aj vo veľmi náročnej „vysokej japonštine“.
 
V roku 1976 bol pozvaný prednášať na Pápežskej saleziánskej univerzite, na ktorej ešte stále pôsobí.
 
Živo však sledoval aj vývoj na Slovensku a už vtedy sa rozhodol prispieť svojimi širokými vedomosťami slovenským študentom teológie, kňazom a vzdelancom, ktorí potrebujú hlbšie poznanie kníh Svätého písma.
 
(V roku 1992) Slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme vydal jeho „Príručný lexikón biblických vied“, ktorý vzbudil taký záujem, že v nasledujúcich rokov Vydavateľstvo Don Bosco v Bratislave vydalo ďalšie dve vydania. Druhé v roku 1994 a tretie v roku 1998.
 
V tomto roku 2005, keď prof. Heriban oslávil v Ríme svoje 80. narodeniny a v lete sa chystá osláviť 50. výročie svojho kňazstva, zažili sme prekvapenie, aké ešte dejiny odbornej literatúry v slovenskom jazyku nezaznamenali.
 
Univerzitné vydavateľstvo LAS v Ríme uviedlo na medzinárodný trh odbornej literatúry Heribanovo 1495-stranové dielo „Dizionario terminologico-concettuale di Scienze bibliche e ausiliarie“.
 
V podstate je to taliansky preklad slovenského Príručného lexikóna biblických vied, ale v novom, ešte prehľadnejšom usporiadaní a o početné upresnenia a rozšírenia hesiel obohateného obsahu.
 
Kto je čo i len trocha doma v medzinárodnej odbornej lexikálnej bibliografii, môže iba žasnúť, že dielo takého vyčerpávajúceho obsahu všetkých pojmov zo širokého vejára biblických vied, ale aj ich ešte rozličnejších a veľmi dôležitých pomocných vied, na akom normálne pracujú početné skupiny odborníkov, dokázal zostaviť jediný autor.
 
A azda ešte viac sa treba tešiť, že takéto dielo slovenského biblistu vzbudilo taký záujem vo vedeckom svete, že bolo preložené a vydané aj v talianskom jazyku.
 
Ba profesor Pápežského biblického inštitútu, medzinárodne uznávaný biblista Jean-Noël Aletti zo Spoločnosti Ježišovej, vo svojom preslove k tomuto talianskemu vydaniu vyslovuje nielen svoje vysoké hodnotenie tohto diela, ale aj želanie, aby sa našiel vydavateľ za Atlantickým oceánom, ktorý by ho sprístupnil záujemcom v najrozšírenejšom svetovom jazyku. (angličtine)
 
Prof. Milan ĎuricaAll the contents on this site are copyrighted ©.