2005-06-06 09:01:44

Benedikt XVI. potvrdil konanie plenárneho zhromaždenia biskupskej synody


Vatikán: Svätý Otec Benedikt XVI. potvrdil konanie XI. riadneho plenárneho zasadnutia Synody biskupov, ktorú pápež Ján Pavol II. naplánoval na október 2005.
 
Synoda sa skutoční v dňoch 2. až 23. októbra a jej téma bude znieť: „Eucharistia ako prameň a vrchol života a poslania Cirkvi“.
 
Synoda bude zároveň ukončením Roka Eucha-ristie, ktorý vyhlásil Ján Pavol II.
 
Dokument synody objasňuje, prečo sa koná synoda na tému Eucharistia: Cirkev, sviatosť spásy Ježiša Krista pre človeka, žije z kultu, ktorý má v centre vtelené Slovo, sviatosť Otca.All the contents on this site are copyrighted ©.