2005-06-04 08:55:23

25 rokov od návštevy Jána Pavla II. v UNESCO


Paríž: V stredu 1. júna uplynulo 25 rokov do významného prejavu Jána Pavla II. v Paríži, v sídle medzinárodnej kultúrnej organizácie Unesco. Ján Pavol II. vtedy tam okrem iného povedal:
 
„Okrem rodiny aj iné stredné spoločenské skupiny plnia dôležitú úlohu a uvádzajú do života špeciálnu sieť solidarity.
 
Tieto skupiny v skutočnosti dozrievajú na pravé spoločenstvá osôb, oživujú spoločenské vzťahy a zabraňujú tomu, aby človek klesol do anonymity a neosobnej masy, čo je v modernej spoločnosti častý prípad.
 
Jednotlivec dnes stojí pod tlakom z dvoch strán. Z jednej je štát a z druhej trh. Zavše sa zdá, že jestvuje len ako výrobca a spotrebiteľ tovarov, alebo ako predmet štátnej správy.
 
Zabúda sa, že spolužitie ľudí nie je zamerané ani na trh, ani na štát, pretože má samo v sebe jedinečnú hodnotu, ktorej má slúžiť štát i trh. Človek je predovšetkým bytosť, ktorá hľadá pravdu, usiluje sa ju žiť a hlbšie chápať vo vytrvalom dialógu, ktorý pojíma do seba minulé i budúce generácie.“
 
„Každý človek má právo na výchovu a kultúru,“ zdôraznil okrem iného pápež Benedikt XVI. v liste, ktorý poslal kardinálovi Jean-Louis Tauranovi, ktorý včera mal hlavnú prednášku na Sympóziu o kultúre, náboženstve a slobode, ktoré sa konalo v Paríži ako spomienka 25. výročie historickej návštevy Jana Pavla II.
 
„Vo svete, ktorý je stále viac a viac podrobovaný požiadavkám globalizácie, Cirkev chce svoj prínos ľudskému spoločenstvu dať najmä hlásaním evanjelia a tým, že bude neustále zdôrazňovať spojenie medzi každým človekom a Stvoriteľom.
 
Táto úloha zahŕňa obranu dôstojnosti človeka od jeho počatia po prirodzenú smrť.
 
"Cirkev, zdôraznil v liste Benedikt XVI., opäť vyjadruje svoju dôveru intelektuálom, ktorí sa usiluje horlivo hľadať pravdu. Katolícka Cirkev aj naďalej bude mobilizovať všetky svoje sily, ktoré sú predovšetkým duchovnej povahy, aby tak prispela k dobru človeka vo všetkých rozmeroch jeho bytia.“All the contents on this site are copyrighted ©.