2005-06-03 10:00:07

Svetový deň modlitieb za posvätenie kňazov


Vatikán: V súvislosti so skúškami, ktorými v tejto chvíli prechádzajú kňazi vo svete, Svätá stolica ich žiada a ponúka im, aby opäť objavili priateľstvo s Kristom, ktoré ich priviedlo ku kňazskému povolaniu.
 
„Tajomstvo autentického kňazského života spočíva v láske ku Kristovi, ktorý tak vedie k horlivému ohlasovaniu evanjelia“ - uvádza dokument, ktorý vydala Kongregácia pre klérus pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za posvätenie kňazov.
 
Tento deň, ktorý si pripomíname 3. júna, bol do Cirkvi zavedený Jánom Pavlom II. V dokumente vatikánskej kongregácie sa nachádza súhrn testamentu pápeža Karola Wojtylu, ktorý zanechal kňazom predovšetkým v liste na Zelený štvrtok tohto roku, ako aj prvé návrhy Benedikta XVI.
 
„Nový biskup Ríma“, vysvetľuje dokument, „nás volá žiť Rok Eucharistie tak, aby sme opäť objavili Kristovo priateľstvo a urobili z neho kľúč našej kňazskej služby.
 
Sme povolaní stále sa vracať ku koreňu nášho kňazstva. Týmto koreňom, ako dobre vieme, je Ježiš Kristus. Kto sa otvorí Kristovi, nestratí nič, absolútne nič z toho, čo robí život slobodným, krásnym a veľkým“.
 
Sviatok Najsvätejšieho srdca Ježišovho bol vyhlásený po zjaveniach Krista svätej Márii Margite Alacoque vo Francúzsku.
 
Škandály, ktoré boli pripísané kňazom v posledných rokoch, zdôraznili význam rozhodnutia Jána Pavla II. zaviesť Svetový deň modlitieb za posvätenie kňazov.All the contents on this site are copyrighted ©.