2005-06-03 10:01:51

20. výročie encykliky Slavorum apostoli


Vatikán: Dňa 2. júna 1985, teda pred dvadsiatimi rokmi, pápež Ján Pavol II. vydal pri príležitosti 1100. výročia smrti svätého Metoda encykliku Slavorum apostoli.
 
Vyzdvihuje v nej význam evanjelizačného diela solúnskych bratov medzi Slovanmi, v prostredí, v ktorom sa práve vtedy cítili dve zvláštne ťažkosti: slovanské národy si bránili svoju identitu pred vojenským a kultúrnym tlakom rímsko-germánskeho impéria, ako aj pod tlakom východného a západného kresťanstva.
 
Svätí bratia sa nedali znechutiť ťažkosťami, nedali sa odradiť, ani odvrátiť od svojho cieľa a neskoršie, najmä svätý Metod, vedel vytrpieť aj prenasledovania a väzenie za svoje poslanie. To bola cena, ktorú museli zaplatiť za ohlasovanie evanjelia Slovanom.
 
Svätý Cyril a Metod sú vzormi pre misionárov všetkých čias, ktorí tiež musia dobre pochopiť jazyk, zvyky, mentalitu a kultúru národov, ktorým ohlasujú evanjelium.
 
Boli dedičmi nielen viery, ale aj gréckej a byzantskej kultúry. Ich evanjelizačné dielo, v ktorom boli skutočnými pioniermi, je vzorom aj súčasnej „inkulturácie“, t. j. zasadenia evanjelia do rozličných národných kultúr.
 
Vynájdenie písma pre slovanský jazyk bolo podstatným prínosom do kultúry a literatúry všetkých slovanských národov.
 
Preklad Svätého písma, ktorí urobili svätí bratia s veľkou kompetenciou a láskou, vyjavil kultúrnu schopnosť a dôstojnosť staroslovenskej reči, ktorá sa stala nielen liturgickou, ale aj úradnou a literárnou rečou zvlášť Slovanov východného obradu.
 
Takto je evanjelizačné dielo svätých bratov ustavične prítomné v dejinách a v živote všetkých slovanských národov.All the contents on this site are copyrighted ©.