2005-06-01 09:19:45

Kardinál Ruini poprosil veriacich o svedectvá o živote Jána Pavla II.


Rím: Kardinál Camillo Ruini, vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu promulgoval dekrét, v ktorom žiada veriacich, aby posielali svedectvá, ktoré by mohli byť užitočné k procesu blahorečenia Jána Pavla II.
 
Dokument zverejnilo nedeľné vydanie Vatikánskeho denníka Osservatore Romano.
 
Kardinál Ruini tiež prosí o odovzdanie kópie všetkých písomností Karola Wojtylu, predovšetkým tých, ktoré neboli publikované.
 
Ako sme už uviedli v našom vysielaní, Benedikt XVI. 13. mája dekrétom udelil výnimku pre začatie beatifikačného procesu Jána Pavla II., ktorý tak nemusí dodržať lehotu piatich rokov od smrti.
 
Kardinál José Saraiva Martins, prefekt Kongregácie pre svätorečenie vysvetlil, že proces blahorečenia povedie Rímsky vikariát, ktorý bol diecézou Jána Pavla II.
 
Úlohou postulátora kauzy bude teraz zozbieranie dokumentov a príprava zoznamu svedkov, ktorí sa vyjadria k hrdinským čnostiam pápeža Wojtylu. Následne proces bude pokračovať uznaním zázraku, ktorý sa stal po smrti na príhovor Jána Pavla II.
 
Dekrét kardinála Ruiniho upresňuje, že „pod písomnosťami sa nemyslí iba na vytlačené diela, ktoré už boli zozbierané, ale aj rukopisy, listy a akákoľvek súkromná korešpondencia Božieho služobníka“.
 
Dekrét bude vyvesený dva mesiace na bráne Rímskeho vikariátu a arcibiskupskej kúrii v Krakove.All the contents on this site are copyrighted ©.