2005-05-31 14:56:51

Indonezijos vyskupai pasmerkė teroristinius išpuolius Sulavezyje ir Molukuose


Praėjusią savaitę viso pasaulio žiniasklaida gan išsamiai kalbėjo apie naujus smurto veiksmus rytinėse Indonezijos salose – Sulavezyje ir Molukų salyne. Ypač katalikiška Azijos spauda būgštavo, jog prievartos proveržiai šiose vietovėse galėtų sukurstyti naujus krikščionių ir musulmonų neramumus. Sulavezyje, Tentena mieste praėjusį šeštadienį sprogo dvi bombos žmonių pilname miesto turguje. Žuvo 22 žmonės ir daugiau kaip 50 buvo sužeisti. Aukos buvo nekalti žmonės. Tarp žuvusiųjų – viena moteris ir jos dviejų metų sūnus bei Tentena protestantų bendruomenės kunigas, 37-erių metų Deni Doelelia. Už 1600 km. į šiaurės rytus nuo Džakartos esančio Tentena miesto gyventojų dauguma yra protestantai. Dar už 800 km. toliau į rytus esančiuose Molukuose kitas nerimo keliantis išpuolis įvyko kiek ankščiau - gegužės 16 dieną: musulmonų fundamentalistų kovotojai užpuolė Molukų policijos mobilų dalinį pajūryje prie Seramo salos. Per išpuolį žuvo penki policininkai, vienas civilis ir vienas iš užpuolėjų. Kaip jau pranešėme savo laidose, Molukų policija salyno sostinėje Ambone gegužės 19-tą dieną musulmonų akademijoje surengtame reide suėmė kelis išpuolyje dalyvavusius kovotojus ir surado ginklų arsenalą. Taip pat buvo nustatyta, kad kai kurie iš suimtųjų į Molukus atvyko iš Filipinų, kur buvo apmokyti Moro islamo separatistų stovyklose. Pasak Indonezijos viceprezidento Jusuf Kalla, dvi bombas, sprogusias Sulavezio Tentena mieste, padėjo iš Javos atvykę teroristai. Tuo tarpu Indonezijos ginkluotųjų pajėgų Sulavezyje vadas, generolas Suprapto pažymėjo, kad tikrai ne Sulavezio religinės bendruomenės atsakingos už naujus smurto proveržius, nes jos visiškai pritaria Malino paliaubų susitarimui. Anot generolo, susidaro įspūdis, jog Sulavezyje yra bandoma sužlugdyti tarp-religines paliaubas ir sukurstyti naują religinį konfliktą tarp krikščionių ir musulmonų.
Indonezijos katalikų vyskupai pasmerkė naujus išpuolius ir kvietė savo tikinčiuosius melstis už aukas. Manado vyskupas Josephus Suwantan savo kunigams gegužės 29-ąją pasiuntė sms žinutę, prašydamas devintinių sekmadienio mišiose melstis už žuvusiuosius ir sužeistuosius. Bombų sprogimas žmonių pilname turguje buvo nežmoniškas ir žiaurus teroristinis aktas, - sakė vyskupas, smerkdamas išpuolį. Jis paragino pareigūnus suimti ir nuteisti teroristinio pasikėsinimo autorius bei paprašė katalikų nesileisti būti provokuojamiems, bet išlaikyti lig šiol puoselėtą darną. Vyskupas Suwantan buvo vienas iš Malino paliaubų susitarimo tarpininkų. Susitarimas užbaigė daugiau kaip 2000 žmonių aukų pareikalavusį, 1998-2001 metais vykusį, musulmonų ir krikščionių konfliktą Sulavezyje. Amboina vyskupas Petrus Canisius Mandagi savo ganomųjų ir kitų vietinių gyventojų – protestantų ir musulmonų - paprašė susilaikyti nuo nepagrįstų kaltinimų ir leisti teisėsaugos pareigūnams dirbti savo darbą. Savo rezidencijoje praėjusį šeštadienį surengtoje spaudos konferencijoje vysk. Mandagi prašė krikščionių nekaltinti musulmonus vien todėl, kad policijos dalinį prie Seramo salos užpuolė musulmonų kovotojai. Jis taip pat prašė musulmonų nekaltinti krikščionių vien todėl, kad daugelis Molukų nepriklausomybės siekiančio Mulukų suverenumo fronto narių yra krikščionys. Ganytojas priminė, kad kiekvienas įstatymą pažeidęs asmuo turi asmeniškai atsakyti už savo veiksmus. Pasak Amboina vyskupo, Molukuose puolimą surengę kovotojai buvo nežmoniški. Jie save vadina Dievo gynėjais. Tačiau jie įžeidžia Dievą kai žudo kitus jo kūrinius. Tai žmonės be tikėjimo, kuriems religija yra tik priedanga, nes jokia religija nemoko ir neskatina žudyti, - pažymėjo Amboina katalikų vyskupas Petrus Canisius Mandagi. 1999-2001 metais vykusiame Molukų religiniame musulmonų ir krikščionių konflikte žuvo penki tūkstančiai žmonių.All the contents on this site are copyrighted ©.