2005-05-31 13:09:03

Младежите в Германия се подготвят за Световния младежки ден


В рамките на “Дните на среща в германските епархии”, които ще се проведат от 11 до 15 август т.г. във всички германски епархии в подготовка за ХХ-я Световен ден на младежта, на 12 август важно място ще бъде отделено на “Деня на социалния ангажимент”. Мотото на този ден ще бъде “Помогни ни да построим един по-справедлив свят”. В подготовката за този ден ще бъде реализирана една “Карта на дяконията”: германските младежи ще направят проучване върху социалната структура на тяхната енория и въз основа на него ще решат да реализират един социален проект. За първи път в рамките на Световния младежки ден се провежда Ден на социалния ангажимент – подчерта Рафаела Ернст -отговаряща за секцията Срещи към Организационния комитет на Световния младежки ден – и ще бъде много интересно да видим как младежи от 160 държави ще се опитат заедно да построят един по-добър свят. По този начин за младежите ще стане ясно как се реализира универсалната солидарност. Ще покажат освен това, че универсалната солидарност е необходима и възможна, за да изградят заедно една нова култура на любовта и на справедливостта.
All the contents on this site are copyrighted ©.