2005-05-30 18:07:55

Popiežius susitiko su Italijos vyskupais.


Pirmadienio rytą Šv. Tėvas susitiko su Italijos katalikų Bažnyčios vadovais. Kaip tik šį pirmadienį Vatikane prasidėjo Italijos vyskupų konferencijos generalinė asamblėja. Prieš prasidedant jos posėdžiams, popiežius pasveikino Italijos vyskupus ir pasidalijo su jais savo mintimis kai kuriomis Italijos Bažnyčiai šiuo metu svarbiausiomis temomis. Tarp pastarųjų, daugiausia dėmesio popiežiaus kalboje buvo skirta Italijoje šiuo metu intensyviai diskutuojamoms žmogaus gyvybės apsaugos temoms.

Maždaug prieš metus Italijos parlamentas po ilgų debatų priėmė įstatymą reglamentuojantį dirbtinio apvaisinimo procedūras. Lyginant su kitose šalyse neseniai priimtais analogiškais įstatymais, Italijoje priimtas įstatymas yra bene mažiausiai liberalus. Draudžiama naudoti donorų kiaušialąstes ir spermatozoidus; vienoje dirbtinio apvaisinimo procedūroje leidžiama pradėti ne daugiau kaip tris embrionus ir reikalaujama, kad visi būtų implantuoti, o tai savo ruožtu taip pat reiškia, kad negali būti vadinamųjų atliekamų embrionų; draudžiama žmogaus embrionus kaip biologinę medžiagą naudoti tyrimams. Šitaip suformuluotos gana griežtos dirbtinio apvaisinimo normos greit susilaukė liberaliosios visuomenės dalies kritikos, kuri ilgainiui virto aiškiai suformuluotu reikalavimu keisti įstatymą. Dabar, po nepilnų dviejų savaičių, birželio 11 ir 12 dienomis, šiuo klausimu Italijoje vyks referendumas dėl minėtų apribojimų panaikinimo. Italijos Bažnyčia, žinoma, yra viena pagrindinių įstatymo keitimui besipriešinančių jėgų, tačiau vyskupai nesiūlo vienos nuostatos, kurios turėtų laikytis Italijos tikintieji. Kad referendumas būtų laikomas įvykusiu, reikia kad jame dalyvautų ne mažiau kaip pusė visų balsavimo teisę turinčių Italijos piliečių. Tad kvorumo nesurinkimas reikštų referendumo pralaimėjimą. Jei referendume dalyvaus bent pusė balsavimo teisę turinčių žmonių, tuomet įstatymo likimas priklausys nuo balsavimo rezultatų. Italijos Bažnyčia nesiūlo vienos rinkiminės strategijos, bet vis dėlto laibai aiškiai pasisako už dabar galiojančiame įstatyme esančių normų išsaugojimą.

Popiežius Benediktas XVI kalbėdamas šia tema pirmadienio rytą vykusio susitikimo su Italijos vyskupais metu, tarp kita ko pasakė: Esu su jumis žodžiais ir malda, pasitikėdamas žmonių širdyse ir sąžinėse veikiančios Šventosios Dvasios šviesa ir malone. Tebūnie visiems aišku – mes neginame kažkokių katalikiškų interesų, bet siekiame Dievo sukurto žmogaus gerovės.

Italijos vyskupams sakytoje kalboje popiežius palietė ir kitas šiuo metu aktualias temas. Nors Italijoje, lyginant su kitomis Europos šalimis, tikėjimas dar yra giliai suleidęs šaknis į žmonių širdis ir sąžines, tačiau ir italų visuomenės neaplenkia tokie reiškiniai kaip šeimos krizė, jaunimo atitolimas nuo tikinčiųjų bendruomenių. Vykdant naujojo evangelizavimo misiją reikia bendradarbiavimo tarp visų Bažnyčios struktūrų, narių ir luomų, reikia apdairiai tarpusavy derinti naujas formas, įvarius naujus judėjimus, ir tradicines struktūras, kurių svarbiausia yra parapija.All the contents on this site are copyrighted ©.