2005-05-30 17:20:02

Човешкият живот, целокупността на семейството и пасторалната грижа за младите- централни теми в словото на Папата пред италиянските епископи - участници в 54та Генерална Асамблея


RealAudioMP3 “Ние не защитаваме интереси на католиците, а човекът – творение на Бога. Това Папата изтъкна днес в словото пред италиянските епископи, събрани във Ватиката за поредната 54та Генерална Асамлбея и първа от папството на Бенедикт XVI . Това е сериозно надигнатият глас на новия Светипетров Приемник срещу заплахата надвиснала над човешкия живот. Негово Светейшество отрази дълга на Христовата църква да защитава и съхранява всяко създание и в този случай Бенедикт XVI има предвид предстоящия референдум в Италия, който ще трябва да решава деликатния въпрос за подпомогнатото оплождане от закон 40ти. “Човешкото създание – подчерта Папата – не е едно средство, а е начало и край, както това вести Самият Наш Създател Исус Христос”. Другата важна тема, която изпъкна в словото на Папата до епископите беше семейството.

“Болезнен, невралгичен въпрос е състоянието на съвременното семейство – каза Папата и допълни: Днес не може да се отрече, че семейната единица е изложена на голями рискове и редица фактори застрашават нейната стабилност и неразривност – подчерта Бенедикт XVI. Към тази немош на семейното единство – изтъкна Папата – се прибавят в последно време и съмненията или тенденции за оборване на първоначалния и естествен характер на семейната връзка, която е единствена по рода си и е единение между мъж и жена.” Бенедикт XVI спомена и друг обезпокояваш факт – намаляване на раждаемостта, която действителност застрашава бъдешето на обществото. По този повод, Папата постави акцент на нуждата, за взимане на нови икономически решения и мерки от страна на законодателната власт, с цел да бъдат младите съпружески двойки подпомогнати в началото на семействия им живот.

“Гласът на католиците – каза още Негово Светейшество – трябва винаги да бъде присъстващ в културните дебати в Италия, т.е. да се разшири взаимното сътрудничество в светлината на вярата и многобройните въпроси относно познанието и всеки житейски избор на човека. Тук Негово Светейшество цитири своя предшественик Йоан Павел І І от енцикликата “ Fiedes et Ratio ”, “където – каза Бенедикт XVI – Папата определи, че Разумът и Откровението вървят заедно, условие от голямо значение за политическия и културен живот на нацията. Културата – обобщи Светият Отец – е една плодотворна почва за разпространяване на вярата, за коята мисия , енорийските институции са приканени да подържат активно сътрудничество с не малкото харизматични движения и общности.

Негово Светейшество не пропусна да спомене на първо място вълнуващите спомени, които Йоан Павел І I остави в сърцата не само на католиците, но и на привържениците от другите вероизповедания и дори сред невярващите. Като цитира част от апостолическото насърчение “ Nuovo millennio ineunte ”, Бенедикт XVI насърчи за продължение и изпълнение на пасторалните инициативи за тези първи 10 години от новия век, които са отражение на вероучението на Папата славянин. Негово Светейшество говори за Тайнството Евхаристия, като определи, че живеенето на връзката и единението с Исуса Христа е душата, силата и енергията на самата Църква, или ефикасният и неизчерпаем извор на апостолата. Негово Светейшество не пропусна да спомене и един известен рационализъм, който се мъчи да зачеркне от живота на човека религиозността и вярта, нещо което се забелязва не само в Италия, но и в цяла Европа – обобщи Негово Светейшество и допълни:

“Младите днес са първата и най-голяма надежда на Христовата Църква. Младите се нуждаят да получат доверие и любов, сигурност, вяра” – изтъкна в края на словото си Негово Светейшество и с башина затриженост, изтъкна първостепенната църковна мисия , да бъдат младежите напътствани в своето развитие и възпитание, “защото – определи той – не са малко изкушенията, на които са изпречени и които възпрепятстват да бъде Бога приет с разтворено сърце и ентусиазъм. Трябва – каза Бенедикт XVI - всички ние да саумем да изучим младите да имат доверие в Църквата и нейното учение – това е голямото предизвикателство, което стои пред Христовата Църква от новия век и хилядолетие”.

Рe д. Кр. Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.