2005-05-27 13:38:31

Pietų Vietname statoma nauja Marijos šventovė


Phan Thiet vyskupijos vyskupas Nguyen Thanh Hoan gegužės 13-tą dieną vykusių apeigų metu pašventino Dievo Motinai Marijai pašvęstos naujos šventovės kertinį akmenį. Ceremonija buvo reikšmingas įvykis vietos katalikams viena vertus todėl, kad jų įsitikinimu šventovės atsiradimas paskatins tikinčiųjų atsivertimą ir piligrimystes iš visos šalies ir antra vertus todėl, kad neseniai įkurta Dong Kho parapija susilaukė oficialaus pripažinimo. Didžioji dalis 20,000 ceremonijos dalyvių, įskaitant 40 mišias su vyskupu Hoan koncelebravusių kunigų, buvo piligrimai. Parapija įsikūrė 1999 metais, bet tik dabar buvo oficialiai pripažinta ir gavo atitinkamus leidimus statytis maldos namus. Tikintieji lig šiol sekmadienių Eucharistiją švęsdavo vieno parapijiečio namuose. Nauja bažnyčia iškils Binh Thuan provincijos Tanh Linh apskrityje, kuri randasi už 1,500 km. į pietus nuo Hanojaus. Vyskupas Hoan pažymėjo, jog naujoji šventovė bus maldos namai, skirti ypatingam pamaldumui į Švč. Mergelę Mariją. Ganytojas iškilmių dalyvius ragino siekti atsinaujinimo, daryti atgailą ir kalbėti rožančių. Parapijos klebonas Nguyen Ngoc Hao pranešė piligrimams, jog ant 3,000 kvadratinių metų sklypo iškilsiantys 800 kvadratinių metų pločio maldos namai bus pastatyti per pusantrų metų. Šventovė yra statoma šioje Tanh Linh apskrities vietoje ne šiaip sau, o ryšium su garbinga istorija, siekiančia bent 1959 metus. Šventovė yra statoma mažiau kaip kilometro atstumu nuo Vietname garsios Fatimos Dievo Motinos Marijos statulos. Šią ant Ta Pao kalvos pastatytą trijų metrų aukščio baltą statulą prieš 46 metus pašventino jau miręs vyskupas Marcel Piquet. Statula per pastaruosius 4 dešimtmečius dėl karo, komunistinio režimo represijų ir laiko tapo mažiau žinoma, o apaugusi medžiais ilgainiui tapo nematoma. Tačiau prieš maždaug penkerius metus kai buvo sutvarkyta kalvos zona, statula vėl tapo kuo aiškiausiai matoma, o naktį, jos baltumo sukeliantis šviesumas, ypač traukė žmonių dėmesį. Prasidėjo piligrimystės ir drauge valdžios represijos. Žmonių pamaldumą įvertinusi kaip prietarus, galinčius sukelti nestabilumą, valdžia paskelbė eilę draudimų ir bausmių: pradėjo skirti pinigines baudas piligrimų autobusų vairuotojams, uždraudė vietiniams gyventojams priimti svečius bei kunigams lankytis vietovėje prie Fatimos Marijos statulos. Tačiau Vietname daug pasikeitimų pastaraisiais metais. Valdžia ne tik netrukdo piligrimams, bet dabar ir leido pastatyti naują šventovę. Nuo 2003 metų buvęs Phan Thiet vyskupas Huynh Van Nghi kiekvieno mėnesio 13-tąją aukoja šv. Mišias maldininkams Tanh Linh bažnyčioje, kur randasi už 12 km. nuo Ta Pao kalvos. Tuo tarpu netrūksta piligrimų - kiekvieno mėnesio 12 ir 13-tą dienomis į Ta Pao pasimelsti prie Fatimos Marijos statulos atvyksta tūkstančiai žmonių. Maldininkai dalyvauja Eucharistijos aukoje, kalba rožinį ir meldžiasi prie Marijos statulos. Naktimis draudžiama pasilikti prie statulos ant 100 metrų aukščio kalvos, todėl naktį piligrimai degina žvakutes ir meldžiasi susirinkę kalvos papėdėje. Vietos katalikai yra įsitikinę, jog gavus oficialų pripažinimą ir pradėjus statyti šventovę, į Ta Pao vyks kur kas daugiau piligrimų nei lig šiol ir kad tai skatins naujus atsivertimus į katalikybę, - pažymi pranešime apie naują marijinę šventovę ir vietnamiečių pamaldumą į Fatimos Mariją Ta Pao kalvoje Azijos katalikų naujienos UCANews.All the contents on this site are copyrighted ©.