2005-05-20 14:35:51

Popiežius susitiko su būsimais Šv. Sosto diplomatais.


Penktadienio rytą popiežius Benediktas XVI audiencijoje priėmė Šventojo Sosto diplomatinės tarnybos darbuotojus rengiančios Popiežiškosios bažnytinės akademijos studentus ir profesūrą.

Popiežiškoji Bažnytinė akademija yra seniausia pasaulyje iki šių dienų be pertraukos veikianti diplomatų mokykla. Ją 1701 metais įkūrė Popiežius Klemensas XI. Akademija suteikia specifinį išsilavinimą jauniems kunigams, kurie priimami į Šv. Sosto diplomatinę tarnybą. Kaip žinoma, Šv. Sostas šiuo metu palaiko diplomatinius santykius su beveik visomis pasaulio valstybėmis, savo atstovus taip pat turi pagrindinėse tarptautinėse organizacijose. Dėl to reikalingi darbuotojai, kurie turi eiti ir diplomatų pareigas ir, kartu, turi atstovauti Popiežiaus ir Bažnyčios dvasiniam autoritetui. O tai reiškia, jog Šv. Sosto diplomatinės tarnybos nariai turi būti ir kvalifikuoti diplomatai, ir pavyzdingi kunigai. Ši akademija nėra atvira visiems norintiems. Kas priimamas į šią mokyklą, faktiškai savaime priimamas ir į Šv. Sosto diplomatinę tarnybą. Šiuo metu tarp maždaug trisdešimties akademijos studentų yra ir vienas lietuvis – Panevėžio vyskupijos kunigas Rolandas Makrickas. Šios akademijos absolventas, o taip pat ir dėstytojas, buvo dabartinis Vilniaus arkivyskupas kardinolas Audrys Bačkis. Popiežiškąją bažnytinę akademiją taip pat baigė arkivyskupas Jonas Bulaitis, dabar vadovaujantis Šv. Sosto nunciatūrai Tiranoje, o taip pat kunigas Visvaldas Kulbokas, šiuo metu einantis nunciatūros Beirute atašė pareigas. Lietuvoje pažįstamas taip pat ir dabartinis šios Akademijos vadovas, vadinamas ne rektoriumi, bet prezidentu: tai ispanas arkivyskupas Justo Mullor Garcia, kuris nuo 1991 metų rudens šešerius metus gyveno Vilniuje eidamas apaštalinio nuncijaus Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje pareigas.

Akademijos studentams penktadienio rytą Popiežius kalbėjo apie Šventojo Sosto diplomatų pašaukimo išskirtinumą. Jie atstovauja Popiežiui ir valstybėse, kuriose yra akredituoti, ir vietinėse krikščionių bendruomenėse, tačiau visų pirma jie privalo duoti pavyzdingai vykdomo kunigiškojo pašaukimo liudijimą. Tai nepaprasta misija, kuri reikalauja, kaip ir kiekviena kunigiškos tarnystės forma, ištikimai sekti Kristų,- sakė būsimiems Šventojo Sosto diplomatams popiežius Benediktas XVI.All the contents on this site are copyrighted ©.