2005-05-19 15:27:20

Sukako mėnuo nuo Benedikto XVI išrinkimo.


Sukako lygiai vienas mėnuo nuo popiežiaus Benedikto XVI išrinkimo. Benedikto vardą pasirinkęs naujasis popiežius, Josephas Ratzingeris, buvo išrinktas balandžio 19 dieną. Jo išrinkimą skelbiantys balti dūmai virš Siksto koplyčios pasirodė keliolika minučių prieš 18 valandą. „Brangūs broliai ir seserys, po Didžiojo popiežiaus Jono Pauliaus II Jų Malonybės kardinolai išrinko mane, paprastą, nuolankų Viešpaties vynuogyno darbininką. Mane guodžia tai, kad Viešpats moka darbuotis bei veikti ir su silpnais įrankiais. Pirmiausia pasitikiu jūsų maldomis. Džiaugdamiesi prisikėlusiu Viešpačiu, pasitikėdami nuolatine Jo pagalba, eikime pirmyn. Viešpats mums padės, ir Marija, Jo Švenčiausioji Motina, bus su mumis. Ačiū.“ Tokie buvo pirmieji, išrinkimo dieną ištarti, naujojo popiežiaus žodžiai.All the contents on this site are copyrighted ©.