2005-05-19 15:48:13

"Eвропа има нужда от балканските народи, а те имат нужда от Европа"


Драматичната история на балканските народи показва необходимостта от диалога между културите по пътя към мира. Това бе призива на Бенедикт ХVІ към новия посланик на Република Македония към Светия Престол, Вартоломей Кайтази, на церемонията по връчване на акредитивните писма.

Много често културните различия са източник на неразбирателства между народите и причина за безмислени войни - каза Папата, припомняйки трагичния конфликт в бившата Югославия. Той насърчи македонският народ да "утвърждава основните ценности между културите, тъй като техния общ източник е човешката личност". Оттук и оптимистичното му пожелание "активната дейност на Македония за мира може да стане пример за другите балкански народи". Тази вяра намира своя първоизточник и в делото на славянските първоучители и евангелизатори Св.Св. Кирил и Методий.

Папата призова македонци за " плодотворно сътрудничество със съседните държави" и подчерта стремежа на страната към евроинтеграцията: "Европа има нужда от балканските народи, а те имат нужда от Европа - каза Бенедикт ХVІ, но веднага предупреди, че "влизането в Европа не трябва да се възприема като панацея за преодоляване на трудностите". "Европейската интеграция ще загуби своя смисъл, ако бъде свеждана само до икономически и георгафски граници". "Истинското развитие се базира на разбирателство между основните ценности и изисква национално кооординиран план, отразяващ законните въжделения на всички обществени сектори". Това означава зачитане на основните човешки права, както и правата на религиозните малцинства, чрез "прозрачна дейностна правителството" и "безпристрастна съдебна система".

В този контекст Папата потвърди участието на католическата църква в Македония в утвърждаването на мира, справедливостта, солидарността и свободата. "Религиозното обучение е интегрална част от възпитанието - завърши Бенедикт ХVІ - тъй като позволява на младежите да открият пълния смисъл на човешкото съществувание". Неговото пожелание към македонското правителство бе "да позволи преподаването на религия в основните училища".

Новият македонски посланик към Светия Престол, Вартоломей Кайтази, е 39 годишен; завършил е инженерство и електроника; владее албански и английски език.

От почти два милиона жители 54% изповядват православието, 30% са мюсюлмани суните, а католиците са около тенадесет хиляди, разпределени в две епархии и седем енории.
Д.Г.All the contents on this site are copyrighted ©.