2005-05-17 14:19:40

84 medžiai popiežiaus Jono Pauliaus II atminčiai pagerbti


Religinių bendruomenių nesantarve ir anti-krikščioniška diskriminacija pasižyminti Gudžarato valstija Indijoje ypatingu nuolankumo gestu pagerbs Popiežiaus Jono Pauliaus II atmintį. Valstijos valdžios pavedimu, valstijos miškų urėdija pasodins 84 medžius šiemet mirusiam popiežiui Jonui Pauliui II pagerbti. Medžių sodinimas yra sena Vakarų Indijos tradicija, kuria pagerbiami mirusieji induistų vadai, o dabar bus pagerbtas buvęs katalikų Bažnyčios ganytojas. Pirmieji medžiai jau pasodinti. Tuo pasirūpino vietinės katalikų mokyklos vadovybė, suteikusi Gudžarato valstijos valdžiai galimybę medžius Jonui Pauliui II sodinti katalikų mokyklai priklausančiame sklype. Pirmieji medžiai buvo pasodinti praėjusią gegužės 6-ąją. Valstijos parkų fondo Indroda Geer Foundation direktoriaus Chainath N. Pande siūlymu, bus pasodinta tiek medžių, kiek Popiežiui buvo metų - 84. Pirmųjų medžių sodinimo ceremonijoje dalyvavo Gudžarato parkų fondo direktorius Pande, valstijos sostinėje Gandhinagare veikiančios šv. Pranciškaus Ksavero gimnazijos direktorius, jėzuitas kun. Hector Pinto ir Gandhinagar arkivyskupas Stanislaus Fernandes. Kiekvienas atskirai pasodino po medį. Šiuo gestu trokštame pagerbti ir įamžinti popiežiaus Jono Pauliaus II atmintį bei jo didžiulį įnašą ugdant pasaulio taiką, brolybę, visų tautų vienybę bei gamtos apsaugą, - pažymėjo medžių sodinimo ceremonijoje Gudžarato parkų fondo direktorius. Jis pridūrė, jog kiti medžiai bus sodinami ateinantį liepos mėnesį, prasidėjus lietingajam musonų sezonui.All the contents on this site are copyrighted ©.