2005-05-16 14:20:30

Проповед на Бенедикт XVI за Литургичния празник Петдесетница. 21 новоръкоположени свещеници и словото на Папата предшестващо неделната молитва Царице Небесна.


Христовата Църква надхвърля всякакви прегради на класова принадлегжност и расово деление, като възвестява мира – дар на Светия Дух. Това Негово Светейшество Бенедикт XVI подчерта в неделя – Петдесятница, който празник беше тържествено честван във ватиканската базилика – Св. Петър. По време на обреда, Папа Бенедикт XVI ръкоположи 21 нови свещенослужители. Като спомена за символичното представяне на Светия Дух – вяртъра и огъня, за Когото свидетелства новозаветната книга Деяния на Апостолите, Папата подчерта:

“Под тази форма, Бог се явява на своя народ, като го дарява с Десетте Свои заповеди. От тук започва и самата освободителна мисия, чието начало е излизането от Египет. За Изрил – определи Бенедикт XVI - денят Петдесятница възпоменава онзи решителен момент за съдбата на човешкия род, в който се слючва Новия Завет при планината Синай. Светият Дух, който преминава препятствия и прегради, навлиза в домовете през затворени врата и изпъва всичко и всеки. Светият Дух – каза Папата – разтваря съзнанията да долавят и разбират неразбираеми до тогава истини и превъзмогва всяка вражда и деление, премахва безредието в сърцата, което поставя хората един срещу друг. Светия Дух събаря преградите”.

“Христовата Църква – подчерта Папа Бенедикт XVI – трябва да бъде това, което е, т.е. да е средство за отваряне на границите между народите и изравняне на класите и родовете. В нея не могат да съществуват нито забравени, нито пренебрегнати и онепровдани. Вятърът и огънят на Светия Дух трябва да не престават да почистват пътищата от ненужни препятствия, които ние хората издигаме сред нас самите и затваряме сърцата си за другите. Да продъжим да се молиме на Духа Утешител да подкрепя нашите усилия, за да напредваме все повече към Петдесятница, която светлина, променя душите и ги предразполага за взимно разбирателство и братолюбие”.

“Другият лик на Духа, който откриваме в евнагелския откъс – каза Папата – е самият Господ – Възкръснал от мъртвите и влизащ през затвоените врата на къщата, където са се събрали учениците Христови. На тях – допълни Светият Отец – Исус казва: “Мир вам”, а ние и днес продължаваме да затваряме вратите зад себе си, за да не бъдем обезпокоявани от другите и от Бога Отец. Христовият поздрав за мир обаче - определи Папата – премахва това разстояние, защото се превръща в мост между небето и земята”.

“Той , Нашият Бог слиза по този мост на мира до нас и ние имаме възможност да се изкачим по същия мост, за да достигнем Него, Господа Исус. Бог е Любов и заради това, слизането, снижаването, което тази любов изисква от нас не е друго освен истинско възвесяване и издигане. Следователно – обобщи Папата – колкото по-вече се снижаваме, толкова повече достигаме величието на Исуса Христа, или автентичните измерения на височина, които всеки човек би трябвало да достигне”.

Преди традиционната формула за Тайнството Ръкополагане, Негово Светейшество изтъкна, че в резултат на изливането на Духа върху Христовине ученици, небесният дар е силата на прошката, способността човек да прощава и да живее в мир. “Едно от безценните църковни съкровища е именно Тайнството на Помирението, защото е път към истинското обновение на света. Да бъдеш богоугоден свещенослужител означава да приемеш поверената от Сина мисия и следователно да предоставиш сърцето си за Светия Дух – определи Бенедикт XVI и допълни: да бъдеш служител на Бога означава също да приемеш повелята Господня и правото да опрощаваш греховете, което е една голяма отговорност - подчерта Папата.

След края на Светата Литругия, Негово Светейшество се появи на прозореца на работния си кабинет, от където отпряви заедно с верните на площада св. Петър неделната молитва – Царице Небесна за пасхалното време, което завърши вчера.

“Съвпадението – каза Папата - което тази година свърза деня Петдесятница и свещеническото ръкополагане на 21 нови Божи служители ми дава възможност да отбележа неразривната връзка, която съществува между Христовата Църква и Божия Дух. Без Светия Дух, Христовата Църква би се превърнала в една обикновена човешка институция. Светият Дух – приключи Бенедикт XVI – си служи с посредници, за да действа в историята на световното семейство. Ето защо, Исус полага своята Църква върху основа, която са Апостолите, единени с Петър и обогатени от Духа. Да се молиме селодавтелно – приключи Папата – църковната общност днес да бъде винаги чувствителна и отворена за Светия Дух, за да увеличава своите раби в служба на Бога Отец и за благото на човека”.

Кр.К.
All the contents on this site are copyrighted ©.