2005-05-11 13:27:31

Бенедикт XVI - 46 катехистично размишление за Генералната аудиенция на площада св. Петър


“Господ Бог не е безразличен към човешките събития, в които навлиза осъществявайки Своите пътища, Своите знамения, Своите благотворни и ефикасни дела”. Това днес Папата изтъкна в поредното катехистично размишление за генералната аудиенция. “Велики и чудни са Твоите дела, Господи, Боже Вседържителю” - каза Светият Отец, като цитира Откровението на свети Йоан – Апокалипсиса, която новозатена книга е посветена на Великия Съд, или правдата Божия, на спасителната намеса на Бога и най-вече на надеждата, която всеки християнин съхранява в душата. Папата подчерта, че този хвалебствен химн се изпълнява от праведните, онези, които са успяли да се преборят със силата на злото, със Сатана. В тяхното свидетелство и признание се очертава несъмненото всемъгощество на Бога Отец, Който извежда света от тъмата и го съпровожда по пътищата огряни от зората на нови небеса и нова земя.

Първото уверение, което Светото Писание ни дава е, че човешката история не е в ръцете на някакви тъмни сили – каза Папа Бенедикт XVI . Втората истина от този химн изтъква, че Божията намеса в живота на човечеството има ясно определена цел, да бъде всяко дело Господне покана за обръщане на всички народи тук на земята към Бога. "Нациите – допълни Папата – трябва да се научат да разпознават и тълкуват Христовото Благовестие и всяко знамение, което идва от Бога Отец. Съществува – каза Бенедикт XVI – начин да бъде усетено, доловено и прието присъствието и конкретната намеса на Господа в човешката история, както за това свидетелстват църковните документи и по-специално Пасторалната конституция на Втория Ватикански Събор Gaudium et spes , която приканва верните да търсят истината и знаменита на времената в светлината на Светото Евангелие. “Господ Твоят Бог иска от тебе са се боиш от Него, да Го обичаш и да ходиш по всичките Му пътища” – се казва в Първата Мойсеева книга - Второзаконие.

. " В това откровение се съединяват страха и възхвалата на Бога, страха и любовта към Всевишния, и благодарение на това, че се боиме от Господа – каза Папата – ние християните не бива да се страхуваме от злото, което прекосява цялата човешка история и което поставя в изпитание нашия живот тук на земята. За това свидетелства пророк Исая с думите: “укрепнете ослабналите ръце и уякчете треперещите колене, кажете на боязливите духом: бъдете твърди, не бойте се!” Откъсът завършва с преклонение на вселената, на всички народи пред Бога на историята, за Когото пророкът вести: “Бог иде с отплата. Той ще ви спаси”, думи, които са отражение на казаното от Исус в последната Му среща с Апостолите преди кръстната смърт: “Дерзайте и имайте надежда. Аз победих света”.

Папата Бенедикт XVI приключи като поздрави групите поклонници на родните им езици и преди да даде Апостолически Благослов напомни, че на 13 май Църквата възпоменава Света Богородица Фатимска, “ на която в молитвите ми – каза Светият Отец - поверявам с надежда нуждите и болките на съвременния свят”.
КР.К.
All the contents on this site are copyrighted ©.