2005-05-07 16:01:10

Popiežius susitiko su vizitą Ad Limina baigiančiais Šrilankos vyskupais.


Šeštadienio rytą popiežius Benediktas XVI susitiko su 13 Šrilankos vyskupų baigiančių vizitą Ad Limina. Tai pirmas toks visuotinę tarnystę Bažnyčioje pradėjusio naujojo Popiežiaus susitikimas.

Kaip žinia, pagal šiuo metu Bažnyčioje galiojančias kanonines normas, visi pasaulio vyskupai kas penkeri metai privalo atlikti vizitą „Ad limina apostolorum“, tai yra prie apaštalų Petro ir Pauliaus relikvijų, susitikti su Popiežiumi ir jo bendradarbiais, duoti ataskaitą apie savo vadovaujamų vyskupijų gyvenimą ir gauti iš Popiežiaus patarimų ir pasiūlymų.

Pastarosiomis dienomis visi trylika iš Šrilankos atvykusių vyskupų, po kelis buvo priimti Popiežiaus privačiose audiencijose, o šeštadienio rytą įvyko bendras visų susitikimas, kurio metu Popiežius jiems sakytoje kalboje įvertino jų darbą ir pateikė pasiūlymų ateičiai.

Popiežiaus kalboje Šrilankos vyskupams daugiausia dėmesio skirta prieš beveik pusę metų pietrytinę Aziją nusiaubusio cunamio pasekmėms, o taip pat Bažnyčios pareigai skelbti krikščioniškomis ir humaniškomis vertybėmis grįstą teisingo visuomenės gyvenimo viziją. Popiežius džiaugėsi milžinišku viso pasaulio tikinčiųjų solidarumu, be kurio cunamio pasekmės būtų dar tragiškesnės. Kalbėdamas apie visuomenės gyvenimo teisingumą ir moralinę kokybę, Popiežius ragino vyskupus visų pirma ginti vaikus, su kurių teisėmis grubiai nesiskaitoma. Galiausiai Popiežius priminė, kad pagrindinė sėkmingos Bažnyčios veiklos sąlyga yra kunigų solidus pasirengimas savo misijai. Dėl to Popiežius ragino ypatingai stropiai rūpintis kunigų seminarijomis, kad jose kunigai gautų gerą išsilavinimą ir mokėtų duoti žmonėms švento gyvenimo pavyzdį.All the contents on this site are copyrighted ©.