2005-05-06 12:16:15

Dievo tarno kardinolo Jozef Mindszenty mirties 30-sios metinės


Penktadienį sukako Vengrų Bažnyčios kankinio ir buvusio Primo, Dievo tarno kardinolo Jozef Mindszenty mirties 30-sios metinės. Šiemet taip pat sukanka dar dvi reikšmingos Dievo tarno Jozef Mindszenty gyvenimo datos - kunigystės šventimų 90-sios ir paskyrimo Esztergomo arkivyskupu 60-sios metinės. Šios trys sukaktys bus iškilmingai paminėtos Romoje šį sekmadienį šv. Mišių auka, kurioms šv. Balbinos bažnyčioje vadovaus Vyskupų kongregacijos prefektas, kardinolas Giovanni Battista Re.

Dievo tarnas Jozsef Min dszenty ne tik Vengrijoje yra pripažintas kaip ištikimybės Bažnyčiai ir savo tautai simbolis, drąsus tikėjimo gynėjas, ilgus metus kentėjęs už Bažnyčios teisę gyvuoti ateistinėje valstybėje.

Popiežius Pijus XII apie kardinolą Mindszenty yra pasakęs: “Gerai žinome šio puikaus ganytojo nuopelnus, žinome jo drąsą ir tikėjimo tvirtumą, žinome uolumą, kurio kupinas jis gynė krikščionių tikėjimą ir reikalavo gerbti šventąsias tikinčiųjų teises”. Popiežius Paulius VI 1971 metais Mindszenty pavadino “nepajudinamai tvirto tikėjimo ir nenuilstamos tarnystės Bažnyčiai pavyzdžiu”. Popiežius Jonas Paulius II Dievo tarno kardinolo Jozsef Mindszenty liudijimą aptarė šiais žodžiais: “Drąsusis kardinolas, Esztergomo arkivyskupas viso pasaulio katalikų šeimai paliko aukščiausią dorybių pavyzdį. Šis sielų ganytojas kilniai ir garbingai priėmė jam uždėtą erškėčių vainiką, nepalaužtas daug metų kentėjo ir meldėsi už Bažnyčią”.


Dabartiniu metu vyksta Dievo tarno kardinolo Jozsef Mindszenty beatifikacijos byla.All the contents on this site are copyrighted ©.