2005-05-03 17:10:01

Italijos prezidento vizitas pas popiežių Benediktą XVI


Antradienio rytą popiežių Benediktą XVI aplankė Italijos prezidentas Carlo Azeglio Ciampi. Tai buvo pirmasis užsienio valstybės vadovo vizitas Vatikane po naujojo Popiežiaus išrinkimo. Nors kalbant apie Italijos ir Šv. Sosto santykius žodis „užsienis“ nelabai atspindi esamą situaciją, Vatikanas juk yra Italijos sostinės Romos miesto dalis, istoriškai labai artimai susijęs su Italija, tačiau politine ir juridine prasme Italijos Respublika ir Popiežiaus valdoma Vatikano miesto valstybė yra tarpusavy nepriklausomos ir suverenios.

Prezidentas Ciampi, kartu su kitų valstybių vadovais, jau turėjo progos asmeniškai susitikti su popiežiumi Benediktu XVI jo pontifikato inauguracijos iškilmių proga. Sekmadienį, balandžio 24-ąją, pasibaigus Petro Tarnystės pradžios Mišioms, popiežius Benediktas XVI Šv. Petro bazilikoje priėmė iškilmėse dalyvavusių delegacijų vadovus. Tarp naują popiežių sveikinusių valstybių vadovų buvo ir Italijos prezidentas. Aukščiausio lygio, tai yra valstybių vadovų vadovaujamų delegacijų buvo kelios dešimtys. Tarp pastarųjų buvo ir prezidento Valdo Adamkaus vadovaujama Lietuvos valstybinė delegacija.

Dabar, antradienio rytą, su popiežiumi Benediktu XVI Italijos prezidentas susitiko jau antrą kartą ir šis susitikimas įvyko oficialaus valstybinio vizito metu. Italijos prezidentą Carlo Azeglio Ciampi lydėjo jo žmonas ponia Franca, o taip pat, kaip įprasta oficialių valstybinių vizitų progomis, Užsienio reikalų ministras ir dar kelių oficialių Italijos Respublikos pareigūnų delegacija.

Italijos prezidentą Vatikano Apaštalinių rūmų kieme pasitiko išrikiuota Šveicarų Gvardijos garbės sargyba. Palydėtas į popiežiaus privačią biblioteką, pasisveikinęs su Benediktu XVI ir pristatęs kartu atvykusią delegaciją, prezidentas džiaugėsi Italijos ir Šv. Sosto kaimynyste ir bičiuliškais ryšiais. Buvo prisimintas taip pat popiežius Jonas Paulius II, su kuriuo prezidentas Ciampi buvo asmeniškai pažįstamas ir nekartą privačiai bičiuliškai su juo bendravęs. Popiežius Benediktas XVI atsakydamas į šiuos Italijos prezidento prisiminimus, pasakė, kad jam buvo žinoma popiežiaus Jono Pauliaus II ir prezidento Ciampi bičiulystė. Judviejų bičiulystė,- sakė popiežius Benediktas XVI,- buvo ženklas mums visiems, pasauliui. Po trumpo bendro pokalbio ir pasikeitimo dovanomis, popiežius pakvietė prezidentą į savo privatų darbo kabinetą ir toliau pokalbis buvo tęsiamas už uždarų durų. Pasibaigus vizitui pas Šv. Tėvą, Italijos prezidentas taip pat susitiko su Popiežiaus Valstybės sekretoriumi kardinolu Angelo Sodano.

Antradienio rytą, tuoj pat po Italijos prezidento vizito, Vatikano spaudos salė paskelbė pareiškimą, informuojantį, jog birželio 24 dieną popiežius Benediktas XVI aplankys Italijos prezidentą Romos Kvirinalo rūmuose.

Anksčiau mūsų laidose jau berods kelis kartus buvome minėję, jog popiežiaus vizitas Italijos Respublikos prezidentūroje buvo rengiamas jau nuo pat šių metų pradžios. Vasario mėnesį buvo paskelbta, kad popiežius Jonas Paulius II keliaus į Italijos prezidentūrą šių metų balandžio 29 dieną. Šiam vizitui neatsitiktinai buvo parinkta balandžio 29-osios data, nes tą dieną Bažnyčios liturginiame kalendoriuje minima Italijos globėja šv. Kotryna Sienietė. Nors, popiežiui Jonui Pauliui II mirus, planuotoji kelionė negalėjo įvykti šventosios Kotrynos šventės dieną, tačiau būtent tą dieną, balandžio 29-ąją Italijos Respublikos prezidentas Carlo Azeglio Ciampi aplankė popiežiaus Jono Pauliaus II kapą Vatikano bazilikos kriptoje, o dabar, šį antradienį, paskelbta popiežiaus Benedikto XVI vizito Italijos prezidentūroje data.All the contents on this site are copyrighted ©.