2005-05-02 09:36:00

Popiežiaus žodis sekmadienio vidudienio maldos proga


Brangūs broliai ir seserys! Pirmą kartą kreipiuosi į jus iš šio lango, kurį mano mylimas Pirmtakas padarė pažįstamu nesuskaitomai daugybei žmonių visame pasaulyje. Sekmadienis po sekmadienio Jonas Paulius II ištikimas tam maldos susitikimui, tapusiam mielu papročiu, daugiau negu ketvirtį amžiaus lydėjo Bažnyčios ir pasaulio istoriją. Labiau negu bet kada mes ir dabar jaučiame jo artumą.
Pirmieji mano jausmai – tai dėkingumas visiems, kurie šiomis dienomis lydėjo mane savo malda ir kurie iš viso pasaulio man atsiuntė sveikinimus ir palinkėjimus.
Su ypatingu prielankumu noriu pasveikinti stačiatikių Bažnyčias ir rytų apeigų katalikų Bažnyčias, būtent šį sekmadienį švenčiančias Kristaus Prisikėlimą. Į tuos mūsų brolius kreipiuosi tradicine džiaugsminga žinia: Kristus prisikėlė! Iš tiesų, Kristus prisikėlė, tikrai prisikėlė! Iš visos širdies linkiu, kad Velykų šventimas jiems būtų tikėjimo ir šlovinimo malda Tam, kuris yra visų mūsų Viešpats, šaukiantis mus visus ryžtingai žengti keliu į visišką susivienijimą.
Gegužės mėnesį pradedame visai krikščioniškai liaudžiai brangiu šv. Juozapo Darbininko liturginiu paminėjimu, - sakė Šventasis Tėvas ir linkėjo, kad netrūktų darbo, ypač jauniems žmonėms, kad darbo sąlygos nežeistų darbininkų žmogiškojo orumo.Taip pat buvo paminėti ir gausiai į aikštę susirinkę Italijos darbininkų krikščionių asociacijos (ACLI) atstovai, prieš tai dalyvavę Mišiose netoliese esančioje šv. Dvasios bažnyčioje savo asociacijos 60 metų gyvavimo proga.
Galiausiai Popiežiaus mintys nukrypo į Mariją – jai ypatingu būdu pašvęstas gegužės mėnuo. Savo žodžiu, o dar labiau savo pavyzdžiu popiežius Jonas Paulius II mus išmokė žvelgti į Kristų Marijos akimis, itin didelę vertę suteikdamas rožinio maldai. Giedodami „Regina Caeli“ maldą, paveskime Švenčiausiajai Mergelei visus Bažnyčios ir žmonijos reikalus.
Po vidudienio maldos dar kartą kreipdamasis į Šv.Petro aikštėje susirinkusiuosius popiežius Benediktas XVI sakė, jog dažnai prisimena visus žmones ir tautas, kenčiančias dėl karų, ligų ir skurdo. Ypač savo artumą Šventasis Tėvas norėjo išreikšti Togo žmonėms, įsivėlusiems į skausmingą vidinį konfliktą ir kovas. Visiems jiems buvo meldžiama susitaikymo ir taikos malonės.
Popiežius dar trumpai ispaniškai kreipėsi į šia kalba kalbančius maldininkus ir pabaigoje, jau itališkai, visiems linkėjo gero sekmadienio.All the contents on this site are copyrighted ©.