2005-04-30 14:43:21

Kardinolų kolegijos Dekanu išrinktas kardi nolas Angelo Sodano, Vicedekanu - kardinolas Roger Etchegaray


Popiežius Bened iktas XVI patvirtino kardinolą Angelo Sodano naujuoju Kardinolų kolegijos Dekanu. Angelo Sodano naujuoju Dekanu buvo išrinktas vyskupų ordino kardinolų surengtuose rinkimuose. Kardinolas Sodano, suburbikarinio Albano titulo vyskupas, nuo dabar, pagal seną Kardinolų kolegijos tradiciją, kaip Kardinolų kolegijos Dekanas, taip pat yra suburbikarinio Ostijos titulo vyskupas.

Kardinolas Angelo Sodano yra Popiežiaus Benedikto XVI Valstybės Sekretorius. Benediktas XVI kard. A. Sodano paskyrė savo Valstybės Sekretoriumi balandžio 21 d. Valstybės sekretorius kardinolas A. Sodano šias pareigas ėjo taip pat popiežiaus Jono Pauliaus II kurijoje. Iš pradžių paskirtas Vatikano Valstybės Pro-sekretoriumi 1990 metų gruodžio 1 dieną, kardinolas A. Sodano tapo Valstybės Sekretoriumi 1991 m. birželio 29 d. ir šias pareigas ėjo iki pat popiežiaus Jono Pauliaus II mirties šių metų balandžio 2-rą dieną. Kardinolas Angelo Sodano, popiežiaus Benedikto XVI bendraamžis, gimė 1927 m. lapkričio 23 d., Isola d’Asti miestelyje, šiaurės Italijoje. Angelo Sodano kardinolu paskyrė popiežius Jonas Paulius II 1991 metų birželio 28 d.

Kardinolas Angelo Sodano lig šiol buvo Kardinolų kolegijos Vicedekanas. Jį išrinkus Dekanu, vyskupų ordino kardinolai naujuoju Kardinolu kolegijos Vicedekanu išrinko, o popiežius Benediktas XVI patvirtino, baskų kilmės kardinolą iš Prancūzijos, 82 metų Roger Etchegarai.

Buvęs Popiežiškųjų Taikos ir teisingumo bei “Cor Unum” tarybų pirmininkas bei Didžiojo 2000 metų krikščionybės jubiliejaus pirmininkas Roger Etchegaray buvo Popiežiaus Jono Pauliaus II pakeltas kardinolu pirmojoje kardinolų skyrimo konsistorijoje 1979 metų birželio 30 d. Prieš tarnystę Romos kurijoje, kardinolas Roger Etchegaray Prancūzijoje buvo Marselio arkivyskupas ir Prancūzijos misijos prela tas.


Naujasis Kardinolu kolegijos Vicedekanas Roger Etchegaray yra Suburbikarinio Porto-Santa Rufina titulo vyskupas.


Kardinolų Kolegijos Dekaną ir Vicedekaną renka septynių arčiausiai Romos esančių vyskupijų arba suburbikarinių vyskupų titulus turinys kardinolai, kurių yra 6, nes kaip jau minėta, pagal seną tradiciją, suburbikarinio Ostijos titulo vyskupu tampa kardinolų Dekanas. Pastarasis išsaugoja tą titulą, kurį turėjo prieš išrinkimą Dekanu. Dekanas ir Vicedekanas yra renkami pagal Kanonų teisės kodekse numatytą tvarką.

Kardinolų kolegijos Dekano postas išsilaisvino balandžio 19-tą dieną kuomet į konklavą susirinkę kardinolai elektoriai naujuoju Popiežiumi išrinko kardinolų Dekaną, kardinolą Joseph Ratzinger, kuris pasivadino Benediktu XVI.All the contents on this site are copyrighted ©.