2005-04-29 17:59:14

Per Devintines pirmoji popiežiaus Benedikto XVI apaštalinė kelionė į Italiją.


Penktadienio rytą Vatikane oficialiai pranešta apie būsimą pirmąją popiežiaus Benedikto XVI apaštalinę kelionę į Italiją. Lygiai po mėnesio, gegužės 29 dieną, kuomet bus švenčiama Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė – Devintinės, Šv. Tėvas aplankys pienininėje Italijoje, Apulijos regione, prie Adrijos jūros esantį Bari miestą ir vadovaus Italijos Eucharistinio kongreso uždarymui. Italijos Eucharistinis kongresas prasidės gegužės 21-ąją. Jam ruoštasi buvo jau palyginti ilgai. Popiežius Jonas Paulius II buvo jau paskyrę savo legatą, kuris jo vardu turėjo vadovauti Kongreso uždarymo iškilmėms. Dabar, popiežius Benediktas XVI nusprendė pats keliauti į Bari. Tai bus, primename, pirmoji popiežiaus Benedikto XVI apaštalinė kelionė į Italiją.

O jau ateinančios savaitės šeštadienį, gegužės 7 dieną po pietų, įvyks popiežiaus Benedikto XVI ingresas į Romos vyskupijos katedrą. Kaip žinia, popiežius yra Romos vyskupas, tad iškilmingo įžengimo į katedrą iškilmė tarsi žymi jo ganytojiškos tarnystės pradžią. Būdamas visos katalikų Bažnyčios ganytojas, savosios Romos vyskupijos popiežius pats asmeniškai neadministruoja. Vyskupijos valdymas deleguojamas kardinolui Popiežiaus vikarui. Pagrindinė Popiežiaus bažnyčia Romos mieste yra Vatikano Šv. Petro bazilika, tačiau vyskupijos katedra tebėra Švenčiausiojo Išganytojo ir Šv. Jono titulais vadinama bazilika Laterane. Iki keturioliktojo amžiaus, ne Vatikane kaip dabar, bet prie Laterano katedros buvo ir popiežių rūmai.All the contents on this site are copyrighted ©.