2005-04-28 18:14:10

Anglikonų primas apie popiežių Benediktą XVI


Kai šiomis dienomis po naujojo popiežiaus išrinkimo plačiai katalikų ir ne vien katalikų sluoksniuose svarstoma koks bus Benedikto XVI pontifikatas, kaip bus sudėlioti svarbiausi naujojo popiežiaus veiklos akcentai, bene pirmiausiai keliamas ekumenizmo klausimas. Popiežiaus Benedikto XVI apsilankymą Šv. Pauliaus bazilikoje vieną pirmųjų jo pontifikato dienų, rytojaus dieną po Šv. Petro aikštėje vykusios Petro Tarnystės pradžios iškilmės, daugelis interpretuoja kaip ženklą, kuriuo naujasis popiežius norėjo paliudyti, kad krikščionių vienybės kūrimas bus vienas svarbiausių jo misijos prioritetų. Kaip žinoma, Šv. Pauliaus baziliką galima laikyti ekumeninio dialogo simboliu, nes toje bazilikoje, pastatytoje ant tautų apaštalo šv. Pauliaus kapo, kasmet sausio 25 dieną užbaigiamos maldų savaitės už krikščionių vienybę.

Taip pat ir kol kas susiskaldžiuosios ir susidalinusios krikščioniškos Bažnyčios tikisi, kad Benediktas XVI bus uolus ekumeninio judėjimo dalyvis. Apie tai liudija gausios krikščioniškų Bažnyčių ir bendruomenių delegacijos dalyvavusios Petro Tarnystės pradžios iškilmėje sekmadienį. Tarp ekumeninių svečių sekmadienio iškilmėse buvo ir Anglijos Bažnyčios vadovas Canterbury‘io arkivyskupas Rowan Williams, kuris prie Vatikano radijo mikrofono štai ką pasakė apie naująjį popiežių:

Benedikto XVI gyvenime galima įžvelgti tris etapus. Pirmiausia Vokietijoje, kaip teologas, jis yra parašęs įspūdingų, pozityvių ir nuostabiai vaisingų dalykų apie Bažnyčią, apie krikščionių tikėjimo prigimtį. Kai kurie jo, kaip teologo, aštuntame dešimtmetyje parašyti dalykai ir šiandien dar yra labai aktualūs. Visai neseniai iš naujo skaičiau jo 1976 metais publikuotus raštus, kur rašoma apie tikrą Dievą, kuris turi vardą ir kuris žmones vadina vardais, kai tuo tarpu netikri dievai tai skaičiai ir su žmonėmis jie elgiasi kaip su skaičiais, kaip su numeriais. Apie tai ir šiandien verta vėl iš naujo pamąstyti. Antrasis Benedikto XVI gyvenimo etapas,- kalbėjo anglikonų Bažnyčios vadovas,- tai jo darbas Vatikane, jo kurtos doktrininės definicijos. Toks buvo jo darbas, to iš jo buvo reikalaujama. Jis nuolat kovojo už definicijų, už tikėjimo tiesų formulavimo aiškumą. Dabar jam skirta imtis trečiojo etapo. Kol kas nežinome kas bus, tačiau jau turime labai aiškių signalų, kad bus ieškoma bendro kelio pagal Jono Pauliaus II enciklikos Ut Unum Sint raginimą visiems kartu pamąstyti apie Petro Tarnystės vykdymą. Man atrodo,- sakė arkivyskupas Williams,- kad pastarųjų savaičių įvykiai nuo popiežiaus Jono Pauliaus II laidotuvių iki pontifikato inauguracijos iškilmių sekmadienį, mums tarsi leido matyti naują pasaulinę bičiulystę, matėme žmones kartu garbinančius Dievą. Tad nors yra suprantamų doktrininių sunkumų, daugelyje kitų sričių jau matome vienybę. Manau, kad būtent čia naujasis popiežius ketina veikti. Už tai aš meldžiuosi,- sakė Anglijos Bažnyčios vadovas Canterbury‘io arkivyskupas Rowan Williams.All the contents on this site are copyrighted ©.