2005-04-26 16:41:18

Popiežiaus Benedikto XVI herbas


Kai antradienį prieš savaitę vos išrinktas popiežius Benediktas XVI pirmą kartą pasirodė Šv. Petro aikštėje laukusiems tikintiesiems, Vatikano bazilikos balkoną dengė gobelenas dar su popiežiaus Jono Pauliaus II herbu. Kai sekmadienį vyko naujojo popiežiaus Petro Tarnystės pradžios iškilmės, virš Šv. Petro bazilikos vartų kabojo naujas herbas – sukryžiuoti šv. Petro raktai ir tiara virš jų, tačiau herbo skydo vieta buvo tuščia. Dabar pagaliau jau žinome, koks yra popiežiaus Benedikto XVI herbas.

Kaip dauguma jo pirmtakų, Benediktas XVI savo popiežiškajam herbui pasirinko tuos pačius heraldinius elementus, kurie jau buvo jo vyskupiškame herbe. Herbo skydas padalintas į tris dalis – vienoje vainikuota mauro galva, antroje – pabalnotas lokys, trečioje – kriauklė. Vaikuota mauro galva – tai senasis Bavarijos Freisingo vyskupų herbas, naudojamas nuo keturioliktojo amžiaus. Šis simbolis buvo kardinolo Ratzingerio vyskupiškame herbe nuo pat jo paskyrimo Freisingo – Miuncheno arkivyskupu. Mauro galva yra ir dabartinio Freisingo – Miuncheno arkivyskupo kardinolo Wetterio herbe. Antrasis Popiežiaus herbo elementas, pabalnotas Lokys, primena senąją legenda, siekiančią Bavarijos christianizacijos laikus. Pasakojama, kad aštuntame amžiuje Bavarijoje krikščionybę skelbęs vyskupas Korbinianas keliavo į Romą. Miške jį užpuolė lokys ir sudraskė vyskupo mantą nešusį galviją. Tačiau vyskupas sugebėjo prijaukinti lokį ir toliau jo mantą iki pat Romos nešė tas lokys. Tad legendos lokys yra senosios Bavarijos simbolis, kuri iki krikšto buvo laukinė, o krikštas ją, kaip tą lokį, prijaukino. Trečiasis simbolis, kriauklė, gali būti aiškinama kaip šv. Augustino ženklas. Pasakojama, kad šv. Augustinas, bebandąs perprasti Švenčiausiosios Trejybės slėpinį, vaikščiodamas pajūriu, sutiko berniuką, kuris kriaukle sėmė jūros vandenį ir pylė į mažą balutę smėlyje. Kai Augustinas bandė vaikui paaiškinti, kad neįmanoma taip išsemti visos jūros, vaikas jam atsakęs: greičiau aš jūrą išsemsiu, negu tu Švenčiausiosios Trejybės slėpinį perprasi. Toks kriauklės simbolio aiškinimas gali būti siejamas ir su popiežiaus Benedikto XVI asmeniu: savo daktarinę disertaciją Josephas Ratzingeris rašė būtent apie šv. Augustiną, be to jis taip pat dėstė Regensburgo universitete ir kunigų seminarijoje, o pastarosios herbas yra būtent kriauklė.

Popiežiaus herbo skydas su šiais trimis simboliais, kaip ir visų popiežių herbuose, patalpintas ant sukryžiuotų šv. Petro raktų. Tačiau skirtingai negu ligšioliniuose popiežių herbuose, Benedikto XVI herbą vainikuoja ne tiara, bet paprasta vyskupiška mirta, o iš apačios juosia vyskupų metropolitų palijus. Kol kas dar nežinomos popiežiaus herbo spalvos. Jas dar derina heraldikos specialistai.All the contents on this site are copyrighted ©.