2005-04-26 16:26:31

Popiežiaus malda prie apaštalo šv. Pauliaus kapo


Popiežiškosios tarnystės pradžios iškilmingose apeigose praėjusį sekmadienį Popiežius Benediktas XVI kalbėjo, jog nenori šią akimirką skelbti savo valdymo programos, nes tam dar bus progų ateityje. Viena šių progų buvo Popiežiaus malda prie Tautų apaštalo šv. Pauliaus kapo Patriarchalinėje bazilikoje už Romos miesto sienų, prie Ostiesnės kelio, vakar, pirmadienį. Atvykstančio Popiežiaus Benedikto XVI gatvėje prie bazilikos laukė tūkstančiai pilnoje šventovėje vietos neradusių maldininkų. Pagrindinis šio trumpo, pusvalandį trukusio, vizito tikslas Popiežiaus noras paliudyti nenutraukiamą ryšį, kuris Romos Bažnyčią sieja taip pat su tautų Apaštalu Pauliumi ir pasimelsti prie jo kapo.
Bažnyčia atsinaujinusiu gyvastingumu jaučia, jog Kristaus siuntimas yra kaip niekad aktualus dabar, trečiojo tūkstantmečio pradžioje. Didysis Krikščionybės jubiliejus padėjo Bažnyčiai iš naujo pradėti nuo Kristaus tam, kad jo tiesos šviesa sušvistų visai žmonijai, virš visko kaip šventumo liudijimas. Taip kalbėjo Benediktas XVI po Žodžio liturgijos, kurios metų pats perskaitė dalį apaštalo Pauliaus laiško romiečiams įvado. Popiežius savo kalbėjo pažymėjo, jog šv. Pauliaus pašaukimas kelyje į Damaską leido Tautų apaštalui siekti to, ką į vienuolių benediktinų regulą įrašė šv. Benediktas: nestatyti nieko aukščiau už meilę Kristui. Būtent iš meilės Kristui Paulius ėjo skelbti Evangelijos ne vien žodžiu, bet taip pat gyvybe, kankinyste, krauju, kaip Petras bei kiti apaštalai, vis labiau susitapatindamas su Viešpačiu, - kalbėjo susirin kusiesiems prie šv. Pauliaus kapo maldininkams Benediktas XVI.

Prieš visų mūsų akis mylimo ir gerbiamo mano pirmtako Jono Pauliaus II pavyzdys, - sakė Popiežius Benediktas XVI, Joną Paulių II pavadinęs Popiežiumi misijonieriumi. Jo intensyvi veikla, apie kurią liudija daugiau kaip šimtas tarptautinių apaštalinių kelionių, buvo tikrai nepakartojama. Kas ji vertė imtis tokių žygių, jei ne ta pati meilė Kristui, kuri perkeitė apaštalą šv. Paulių? Viešpats tesužadina ir manyje tolygią meilę, kad neleistų nurimti kai reikia skubiai skelbti pasauliui Evangeliją. Bažnyčia savo prigimti yra misijonierišką ir jos pirmutinis uždavinys yra evangelizuoti, - kalbėjo Popiežius Benediktas XVI, pirmadienio pavakare atvykęs į šv. Pauliaus baziliką už Romos miesto sienų. Po trumpų apeigų Benediktas XVI palaimino visus jų dalyvius.All the contents on this site are copyrighted ©.