2005-04-25 17:16:30

Popiežiaus audiencija kitų Bažnyčių, bažnytinių bendruomenių ir kitų religijų delegatams


Popiežius Benediktas XVI pirmadienį audiencijoje priėmė kitų Bažnyčių, bažnytinių bendruomenių ir kitų religijų delegatus, dalyvavusius sekmadienį pontifikato inauguracijos iškilmėse.
Jiems tartame žodyje Popiežius pažymėjo, kad jam buvo malonus sekmadienį jų buvimas Petro aikštėje, kartu išgyvenus liūdnus atsisveikinimo su popiežiumi Jonu Pauliumi II momentus. Mano neužmirštamam Pirmtakui parodyta simpatija ir meilė tikrai buvo daugiau nei paprastas bažnytinio mandagumo ženklas, - sakė Šventasis Tėvas. Jo pontifikato metais buvo nueitas ilgas kelias, o jūsų dalyvavimas katalikų Bažnyčios gedule dar kart parodė, koks tikras ir didelis yra bendras vienybės troškimas.
Sveikindamas jus, noriu padėkoti Viešpačiui, kuris mus palaimino savo gailestingumu ir įkvėpė mums nuoširdu norą melstis Jo maldos žodžiais: „kad visi būtų viena!“ Tokiu būdu jis mums leidžia suprasti, kaip svarbu eiti drauge link pilnos vienybės atstatymo.
Su brolišku draugiškumu galime apsikeisti Dvasios duotomis dovanomis ir jaučiamės įpareigoti vieni kitus padrąsinti, kad skelbtume Kristaus žinią šiandieniniam pasauliui - sumišusiam ir neramiam, nežinančiam ir abejingam.
Nuo italų kalbos perėjęs prie prancūzų, popiežius Benediktas XVI pažymėjo, kad šis susitikimas yra itin reikšmingas. Jis įgalinas visus drauge su naujuoju Romos Vyskupu, katalikų Bažnyčios ganytoju, kartototi su paprastumu visiems: Duc in altum! Irkitės į gilumą! Benediktas XVI užtikrino, kad sekdamas savo Pirmtakų, ypač Pauliaus VI ir Jono Pauliaus II pėdomis toliau laikysis Vatikano II Susirinkimo nubrėžtų gairių ekumenizmo srityje.
Angliškai kreipdamasis į kitų religijų išpažinėjus, Šventasis Tėvas pirmiausiai dėkojo už dalyvavimą vakarykštėje ceremonijoje. Išskirtinai paminėdamas musulmonus, Šventasis Tėvas pasidžiaugė plėtojamais musulmonų ir krikščionių santykiais ir užtikrino, kad Bažnyčia ir toliau trokšta statyti draugystės tiltus su visų religijų sekėjais ir išpažinėjais, siekdama tikro gėrio tiek pavieniams asmenims, tiek ir visai visuomenei. Todėl svarbu, kad užsimegztų nuoširdus ir tikras dialogas, grindžiamas pagarba žmogui, kurį, kaip mes krikščionys tvirtai tikime, Dievas sutvėrė į savo paveikslą ir panašumą.
Galiausiai Šv. Tėvas kvietė visus įvairių religijų išpažinėjus ir tuos, kurie nuoširdžiai ieško Tiesos, kartu tapti taikos kūrėjais, stengtis vieniems kitus suprasti, gerbti ir mylėti.All the contents on this site are copyrighted ©.