2005-04-21 18:15:36

Pirmieji paskyrimai.


Ketvirtadienį naujasis popiežius Benediktas XVI paskyrė Romos Kurijos vadovus. Kaip nustatyta popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkoje konstitucijoje „Universi Dominici Gregis“, Popiežiaus mirties dieną buvo sustabdyti daugumos Romos Kurijos dikasterijų vadovų įgaliojimai ir sosto vakavimo laikotarpiu tik kai kurie kardinolai ir vyskupai laikinai ėjo savo pareigas. Dabar, naujasis Popiežius, šį ketvirtadienį paskelbtu dekretu atstatė Romos Kurijos kardinolų ir vyskupų įgaliojimus.

Popiežiaus Valstybės sekretoriumi paskirtas kardinolas Angelo Sodano, kuris šias pareigas ėjo ir prie popiežiaus Jono Pauliaus II. Patvirtinti savo postuose taip pat Vatikano valstybės pasekretoris arkivyskupas Leonardo Sandri ir sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Giovanni Lajolo. Patvirtinti, tačiau su sąlyga „donec aliter provideatur“ (tai yra, kol ne bus kitaip nuspręsta) taip pat visų kitų Romos Kurijos kongregacijų prefektai, Popiežiškųjų tarybų pirmininkai ir Vatikano miesto valstybės popiežiškosios komisijos pirmininkas. Galiausiai patvirtinti savo pareigose taip pat visų dikasterijų sekretoriai, paprastai skiriami penkeriems metams.

Šiais Benedikto XVI paskyrimais atkurtas normalus visos Romos Kuri jos darbas, kuris sosto vakavimo laikotarpiu buvo beveik sustojęs, apribotas tik einamųjų reikalų administravimu. Nors popiežiai turi teisę savo nuožiūra pasirinkti bendradarbius, popiežius Benediktas kol kas patvirtino visus paskutiniais Jono Pauliaus II pontifikato metais jam talkinusius bendradarbius.All the contents on this site are copyrighted ©.