2005-04-18 13:34:31

Paskutinė kardinolų generalinė kongregacija.


Šeštadienis buvo paskutinė, devintoji popiežiaus Jono Pauliaus II laidotuvių devindienio diena. Gedulingoms Mišioms už mirusį Šventąjį Tėvą šeštadienio pavakare Vatikano Šv. Petro bazilikoje vadovavo iš Čilės kilęs kardinolas protodiakonas Jorge Erturo Medina Estevez. Protodiakonas – tai ilgiausią kardinolystės stažą turintis kardinolas priklausantis kardinolų diakonų luomui. Jam taip pat teks garbė pranešti apie naujojo popiežiaus išrinkimą, ištarti žodžius „habemus papam“.

Šeštadienį taip pat įvyko paskutinė, dvyliktoji, kardinolų kolegijos generalinė kongregacija, kurioje dalyvavo 143 kardinolai. Kongregacija prasidėjo kartu visų kardinolų kalbama „A d sumus“ malda ir tik dabar į Romą atvykusio kardinolo Edwardo Cassidy priesaika. Paskui Šventosios R omos Bažnyčios kamerlengas kardinolas Eduardo Martinez Somalo visų vardu pasveikino kardinolą Josephą Ratzingerį, kuriam šį šeštadienį, balandžio 16 dieną, sukako 78 metai.

Š ios kongregacijos metu sutarta, jog konklavoje dalyvausiantys kardinolai sekmadie nį apsigyvens Šventosios Mortos namuose, buvo taip pat aptarti kai kurie organizaciniai aspektai, liečiantys Mišias „Pro Eligendo Romano Pontifice“, aukosimas pirmadienio rytą ir iškilmingą įžengimą į konklavą, numatytą pirmadienį po pietų, 16.30 valandą. Kardinolas dekanas taip pat perskaitė laiškus, kuriuos kardinolų kolegijai atsiuntė tie kardinolai, kurie turėdami teisę dalyvauti konklavoje, atsisakė joje dalyvauti dėl blogos sveikatos. Kardinolas kamerlengas visų akivaizdoje sunaikino popiežiaus Jono Pauliaus II žiedą ir švininį antspaudą, kaip to reikalauja apaštališkoji konstitucija „Universi Dominici Gregis“. Likusi kongregacijos dalis buvo skirta, kaip ir kitos pastarųjų dienų kongregacijos, svarstymams apie dabartines Bažnyčios ir pasaulio problema s, laukiančias būsimo popiežiaus.

Vatikano spaudos salės direktorius Joaquin Navarro Valls, perskaitęs oficialų pranešimą apie dvyliktąją kardinolų kolegijos generalinę kongregaciją, dar šiek tiek plačiau papasakojo apie numatytą konklavos tvarką. Pirmadienį po pietų visi kardinolai elektoriai susirinks Šv. Petro baziliko s palaiminimų salėje, iš tenai 16.30 valandą pajudės iškilminga procesija į Siksto koplyčią. Siksto koplyčioje kardinolai duos priesaiką ir po to Popiežiaus ceremonijų meistras i š tars ž od žius „extra omnes“ (visi lauk). Siksto koplyčioje su kardinolais rinkėjais pasiliks tik ceremonijų meistras ir kardinolas Tomaš Špidlik, kuriam pavesta vadovauti trumpai meditacijai. Po to iš Siksto koplyčios išeis ir ceremonijų meistras su kardinolu Špidliku, o viduje pasiliks vien tik kardinolai rinkėjai. Jau pirmadienio pavakare galėtų įvykti pirmas balsavimas. Dėl pirmojo balsavimo nuspręs patys konklavoje esantys kardinolai. Kitomis konklavos dienomis pusė aštuonių ryto kardinolai aukos Mišias Šventosios Mortos namų koplyčioje. Devintą valandą jau bus Siksto koplyčioje. Sukalbėję valandų liturgijos Rytmetinę, pradės balsavimą. Numatyta po du balsavimus iš ryto ir po pietų. Jei pirmas iš dviejų balsavimų neduoda rezultato, tuoj pat balsuojama antrą kartą ir po to deginami balsavimo biuleteniai kartu su kardinolų privačiais užrašais. Apytiksliai galima numatyti, kad balti arba juodi dūmai virš Siksto koplyčios pasirodys apie vidudienį ir apie 19 valandą. Jeigu naujas popiežius būtų išrinktas pirmu iš dviejų rytmetinių arba popietinių balsavimų, tuomet baltus dūmus galima būtų išvysti ir anksčiau.

Navarro taip pat paaiškino, kad vykstant konklavai, bus aklinai uždaryta visa erdvė, kurioje bus kardinolai. Taip pat ir konklavos vietos prieigose bus ribojamas žmonių judėjimas. Bus uždaryti Vatikano sodai, turistai nebus leidžiami į Šv. Petro bazilikos kupolą.All the contents on this site are copyrighted ©.