2005-04-15 17:30:23

Vienuoliktoji kardinolų kongregacija.


Penktadienio rytą įvyko vienuoliktoji kardinolų kolegijos generalinė kongregacija, kurioje dalyvavo 138 kardinolai. Visi kartu sukalbėję maldą Šventajai Dvasiai, visą rytą kardinolai tęsė svarstymus apie dabartine s Bažnyčios ir pasaulio problemas, kurių akistaton teks stoti naujajam popiežiui. Kai kurie kardinolai, kurie iki popiežiaus Jono Pauliaus II mirties vadovavo Romos Kurijos kongregacijoms ir popiežiškosioms taryboms pristatė jose lig šiol spręstas problemas. Kardinolų kolegijos kongregacija buvo užbaigta visų kalbama velykine Regina Caeli malda.

Penktadienio pavakare Vatikano Šv. Petro bazilikoje buvo aukojamos popiežiaus Jono Pauliaus II laidotuvių devindienio aštuntosios dienos Mišios. Penktadienį už mirusį Šventąjį Tėvą meldėsi vienuoliai. Mišioms vadovavo vienuolijų kongregacijos sekretorius arkivyskupas Piergiorgio Silvino Nesti. Šeštadienį, paskutinę maldų už mirusį Šventąjį Tėvą devindienio dieną, Mišias aukos kardinolas protodiakonas Jorge A rturo Medina Estevez.All the contents on this site are copyrighted ©.