2005-04-12 14:22:35

Aštuntoji kardinolų generalinė kongregacija


Antradienio rytą Vatikane įvyko aštuntoji kardinolų Generalinė kongregacija. Jos darbuose dalyvavo 137 kardinolai. Po atidarymo maldos priesaiką davė ką tik į Romą atvykęs kardinolas Jean Margeot. Kardinolai buvo supažindinti su kai kuriais sprendimais dėl finansinių klausimų, liečiančių Vakuojančio sosto laikotarpį ir dėl būdų, kuriais kardinolų elektoriai bus nuvežti iš Domus Sanctae Marthae į Siksto koplyčią rinkimams ir atgal. Kardinolas Sergio Sebastiani informavo kardinolus apie Šv. Sosto finansines išlaidas praėjusiais 2004 metais ir pristatė kai kuriuos 2005 metų biudžeto aspektus. Kardinolai aptarė kai kuriuos Apaštališkosios konstitucijos “Universi dominici gregis” straipsnius. Kardinolai taip pat dalijosi mintimis apie Bažnyčios ir Šv. Sosto padėtį. Kardinolui Kamerlengui pranešus kardinolams, jog atitinkamais antspaudais buvo galutinai uždaryti Apaštališkieji Rūmai, Generalinė kongregacija baigė darbus vidudienio malda “Regina Caeli”.All the contents on this site are copyrighted ©.