2005-04-05 07:05:21

Žmonės atsisveikina su Šventuoju Tėvu


Visą naktį nenutrūko žmonių srautas į Šv. Petro baziliką, kur nuo vakar vakaro pašarvotas šeštadienio vakare miręs popiežius Jonas Paulius II.
Italijos žiniasklaida kalba apie 400 tūkstančių tikinčiųjų atidavusių paskutinę pagarbą Šventajam Tėvui.
Nors bu vo skelbta, kad Šv. Petro bazilika bus uždaroma nuo 2 valandos nakties iki 5 ryto, tačiau buvo paankstintas vakar vakare tiek Popiežiaus palaikų lankymo laikas, tiek šį rytą bazilikos atidarymo laikas. 4 val. 40 minučių nenutrūkstamu srautu žmonės vėl ėjo į baziliką. Beje, bazilika buvo uždaryta ne 2, bet 3 valandą nakties.
Norin t patekti į Šv. Petro baziliką tikrai tenka laukti kilometrinėje eilėje tikra ta žodžio prasme.Pirmadienį apie vidurdienį buvo sakoma, kad eilėje reikia prastovėti apie 5 valandas.
Nelengva taip pat atvykti į Romos centrą. Visuomeninis transportas dėl žmonių gausos nebepajėgia pervežti didžiulių kelevių srautų.
Panašu, kad ir visą dieną šiandien, o ir atein ančiomis dienomis ir naktimis maldininkų, norinčių atsisveikinti su Šventuoju Tėvu , srautas tik didės.
All the contents on this site are copyrighted ©.