2005-04-02 22:13:55

Šventasis Tėvas mirė.


Šeštadienį , 2005 metų balandžio 2 dieną, 21.37 valandą, eidamas aštuoniasdešimt penktuosius gyvenimo metus, dvidešimt septintaisiais pontifikato metais, priėmęs šventuosius sakramentus, Vatikane mirė Jo Šventenybė Popiežius Jonas Paulius II.

Jonas Paulius II, Karolis Wojtyla, buvo gimęs Wadowice mieste, Lenkijoje, Krokuvos arkivyskupijoje, 1920 metų gegužės 18 dieną. Kunigystės šventimus priėmė 1946 metų lapkričio 1 dieną; 1958-ųjų rugsėjo 28-ąją konsekruotas vyskupu; 1967-ųjų birželio 26-ąją popiežiaus Pauliaus VI paskirtas kardinolu.

Popiežiumi išrinktas 1978 metų spalio 16 dieną. Jo pontifikatui, trečiajam pagal trukmę visoje Bažnyčios istorijoje, šių metų spalį būtų sukakę 27 metai.

Devynias dienas vyks gedulingos pamaldos už popiežių Joną Paulių II. Artimiausiu metu turėtų būti paskelbta tiksli laidotuvių data.

Kaip numatyta apaštalinėje konstitucijoje „Universi Dominici Gregis“ ne vėliau kaip po 20 dienų turi prasidėti konklava, kuri išrinks naują Popiežių.All the contents on this site are copyrighted ©.