2005-03-29 17:47:29

Kampanja protiv trgovine oru žjem


Prijaviti mehanizme i posljedice trgovine oružjem, cilj je kampanje koju je pokrenula međunarodna organizacija Amnesty International, a koju će vladama državâ predstaviti u prigodi dr uge konferencije Organizacije ujedinjenih naroda o nedopuštenoj trgovini lakim oružjem, u New Yorku 2006. godine. U okviru kampanje bit će održani razni pothvati, među kojima izložba fotografija o posljedicama koje može ostaviti takozvano lako oružje, te a pel vladama protiv nedopuštene trgovine. Odobrenim izvozom oružja, u svijetu se godišnje zaradi 28 milijuna dolara, od kojih oko 90% dolazi iz zemalja članica Vijeća sigurnosti – Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Kine, Francuske i Ujedinjenoga kralje vstva. Primatelji su pak prvenstveno zemlje u razvoju, koje, na koncu, potroše više na obranu nego na zdravlje, i u najvećem se broju slučajeva, prema pokazateljima ljudskoga razvoja, nalaze na posljednjim mjestima. Od takvoga oružja svake godine pogine 500.000 ljudi, a 300.000 djece vojnika uključeno je u oružane sukobe. Takvo širenje oružja bez nadzora, osim što potpomaže kršenje ljudskih prava, ono otežava sukobe i povećava siromaštvo. Takozvano lako oružje, korist i se bez razlike, i gotovo uvijek i na štetu civilnoga pučanstva – upozorio je Davide Cavazza, direktor kampanje Amnesty Internationala u Italiji, te dodao kako vezano uz taj problem ne postoji nikakva zabrana na međunarodnoj razini. Stoga je nužan Međunarodni ugovor koji valja dati na odobrenje u Ujedinjenim narodima 2006. godine. Nužno je sredstvo koje će obuhvatiti potrebe čitavoga svijeta, koje će zabraniti premještanje oružja i potpuno ga spriječiti u situacijama u kojima je sigurno, ili postoji velika vjerojatnost, da će biti prekršena ljudska prava – napomenuo je Cavazza.
All the contents on this site are copyrighted ©.