2005-03-19 09:11:06

Kňaz sa v istých prípadoch má vzdať osobnej slobody


Vatikán: V piatok bol vo Vatikáne zverejnený tradičný List kňazom na Zelený štvrtok pápeža Jána Pavla II.

Na konferencii v Tlačovej kancelárii Svätej stolice ho predstavili kardinál Darío Castrillón Hoyos, prefekt Kongregácie pre klérus a ďalší predstavitelia Vatikánu.

„V nemocnici, chorý medzi chorými, spojac moje utrpenie s Kristovým“ – to je duch, v ktorom pápež napísal v nedávnych dňoch pobytu v nemocnici list kňazom na tohtoročný Zelený štvrtok.

V texte je aj ďalšia spomienka na chorobu a to na konci, kde Ján Pavol II. vzýva Pannu Máriu a zveruje jej predovšetkým „starých, chorých i všetkých, ktorí sa nachádzajú v ťažkostiach“.

List Svätého Otca naznačuje obraz kňazského života ako „vďačnosť, dar, či zasvätenie“.

V odstavci venovanom vďačnosti pápež okrem iného poznamenáva: „Máme naše kríže a nie sme sami, ktorí ich máme, ale dary, ktoré sme dostali sú tak veľké, že nemôžeme nespievať z hĺbky srdca Magnifikat“.

V časti o darovaní života Ján Pavol II. zdôrazňuje, že kňaz sa môže ocitnúť v situácii, že sa musí „vzdať legitímneho priestoru slobody, keď ide o prijatie dôležitého rozhodnutia biskupov. Tým spôsobom kňaz na vlastnom tele obnovuje slová „vezmite a jedzte“, ktorými Kristus pri Poslednej večeri zveril seba samého Cirkvi“.

Ján Pavol II. v liste odporúča kňazom, aby sa venovali adorácii. „Stáť pred eucharistickým Ježišom a aj takto využiť našu osamelosť, aby sa naplnila touto prítomnosťou, znamená dať nášmu zasväteniu teplo intimity s Kristom, od ktorého pochádza radosť a zmysel nášho života“ – zdôrazňuje okrem iného v liste kňazom Ján Pavol II.All the contents on this site are copyrighted ©.