2005-03-18 09:32:31

V Lateránskej bazilike sa stretli mladí Ríma


Vatikán: V patriarchálnej Lateránskej bazilike svätého Jána sa dnes konala eucharistická adorácia mladých Rímskej diecézy a regiónu Lazio, ktorá sa každoročné koná pred Kvetnou nedeľou.

Stretnutie, na ktorom si účastníci vypočuli posolstvo, ktoré Ján Pavol II. adresoval chlapcom a dievčatám, zapadá do rámca príprav na XX. Svetové stretnutie mladých, ktoré sa uskutoční v auguste v nemeckom Kolíne nad Rýnom.

Stretnutiu, na ktorom odznelo niekoľko osobných svedectiev, predsedal kardinál Camillo Ruini, vikár Svätého Otca pre Rímsku diecézu.

Ján Pavol II. v posolstve vyjadril svoju duchovnú blízkosť mladým i ľútosť, že zo zdravotných dôvodov nemôže byť s nimi.

„V dobe, poznačenej nenávisťou, sebectvom, túžbou po falošnom šťastí, úpadkom obyčajov, absenciou osobností otca a matky a nestálosťou mnohých mladých rodín, krehkosťou a biedou, ktorej obeťami sú toľkí chlapci a dievčatá, pozeráme na Teba Ježišu, prítomný vo sviatosti Oltárnej, s novou nádejou.

Napriek našim hriechom dôverujeme v tvoje milosrdenstvo. Spolu s emauzskými učeníkmi sa obraciame na Teba: Zostaň s nami Pane!

V Eucharistii vraciaš Otcovi všetko, čo pochádza od Neho. Takto sa uskutočňuje hlboké tajomstvo spravodlivosti stvorení voči svojmu Stvoriteľovi.

Nebeský Otec nás stvoril na svoj obraz a podobu. Od neho sme dostali dar života, ktorého hodnotu si o to viac uvedomujeme od jeho začiatku až po smrť, o koľko viac je ohrozený a manipulovaný.

Klaniame sa Ježišu a ďakujeme ti, že v Eucharistii neustále sprítomňuješ tajomstvo jedinej obety Otcovi, ktorú si priniesol pred dvetisíc rokmi svojou obetou Kríža.

Obetou, ktorá zachránila celé ľudstvo a všetko stvorenie. Keď sa ti klaniame, ako nemôžeme nemyslieť na to, čím ťa môžeme osláviť?

Zároveň ale ako nedať za pravdu svätému Jánovi z Kríža, ktorý hovorieval: „Tí, ktorí sú veľmi aktívni, a ktorí si myslia, že svojimi kázňami získajú celý svet nech majú na mysli, že pre Cirkev by boli užitočnejší a Pánu Bohu by sa viac páčili bez toľkých slov, ale o to viac dobrým príkladom, ak by s ním zotrvali aspoň polovicu toho času v modlitbe.“

Veľká svätica, svätá Benedikta Terézia od Kríža, Edita Steinová, ktorá vstúpila do Karmelu v Kolíne, rada hovorila: „My, ako údy Kristovho tela živené duchom sa obetujeme s ním a pre neho a v ňom a tak sa zjednocujeme vo večnom vzdávaní vďaky.“

Klaniame sa ti, skrytý Bože! Pane Ježišu, prosíme ťa, daj aby každý jeden tu prítomný mladý človek sa túžil spojiť s tebou vo večnom ďakovaní a aby sa v dnešnom a zajtrajšom svete usiloval byť budovateľom civilizácie lásky.

Ty, Pane, buď centrom života mladého človeka, nech sa tebe klania, a teba nech oslavuje. Nech ťa prijíma do srdca a nech každú nedeľu a ak sa dá, aj každý deň, sa horlivo zúčastňuje na svätej omši. Z toho nech sa zrodia záväzky slobodného darovania sa života tebe, ty, ktorý si plná a pravá sloboda.

Nech sa zrodia aj nové povolania ku kňazstvu, lebo bez kňazstva nieto Eucharistie a tá je prameňom a vrcholom náboženského života.

Rovnako nech rastú veľkodušné povolania ku svätosti, lebo ona je vysokou mierou riadneho kresťanského života, najmä v rodinách a toto naša Cirkev a spoločnosť dnes najviac potrebuje.

Ó, Pane Ježišu v Eucharistii, tebe zverujem mladých Ríma, Lazia a celého sveta, Zverujem ti ich túžby, lásky a plány. Predstavujem ti ich skrze ruky Panny Márie, tvojej a našej Matky.

Pane Ježišu, ty ktorý si sa obetoval Otcovi, miluj ich.
Pane Ježišu, ty, ktorý si sa obetoval Otcovi, uzdrav rany ich duší“.
Pane Ježišu, ty ktorý si sa obetoval Otcovi, pomôž im klaňať sa ti v pravde a požehnaj ich, teraz i naveky.All the contents on this site are copyrighted ©.