2005-03-17 08:45:00

40 rokov Gaudium et Spes


Vatikán: V Novej synodálnej aule vo Vatikáne sa v stredu začala konferencia na tému: Výzva k spravodlivosti - dedičstvo koncilovej konštitúcie Gaudium et Spes po 40 rokoch od jej vyhlásenia.

Organizuje ju Pápežská rada pre spravodlivosť a pokoj a otvoril ju svojim príhovorom jej predseda, kardinál Renato Martino.

Relátori a delegáti zamerajú svoju pozornosť na dosah sociálneho učenia II. Vatikánskeho koncilu v troch smeroch: význam tradičnej sociálnej náuky Cirkvi, poslanie Cirkvi v dnešnej spoločnosti a úsilie nájsť odpoveď na znamenia čias.

Očakáva sa tiež analýza veľkých výziev súčasnosti pokiaľ ide o hospodárstvo, politiku, globalizáciu, problém chudoby, emigráciu, konzumný spôsob života, terorizmus a problém celosvetového mieru.

Na konferencii vystúpi päť hlavných prednášateľov:

kardinál Cláudio Hummes, arcibiskup zo Sao Paula z Brazílie, Andrea Riccardi, zakladateľ Komunity Svätého Egídia, Rubens Ricupero, bývalý generálny riaditeľ Komisie OSN pre obchod a rozvoj, Callisto Madavo, osobitný poradca prezidenta Svetovej banky, a Helen Alvaréová, profesorka z Americkej katolíckej univerzity.

V pracovných skupinách odznie ďalších 60 referátov, ktoré prednesú delegáti z vyše 30 krajín.

Účastníkom konferencie zaslal Ján Pavol II., osobitné posolstvo, ktoré prečítal štátny sekretár kardinál Angelo Sodano.All the contents on this site are copyrighted ©.