2005-03-16 09:34:22

Zakladateľ dehoniánov bude blahorečený


Francúzsko: Dňa 24. apríla, 80 rokov od smrti, bude povýšený k úcte oltára zakladateľ kňazov Božského Srdca Ježišovho, dehoniánov, páter Leon Dehon, ktorý sa narodil vo Francúzsku.

Rehoľná kongregácia, ktorú založil v roku 1878 má za cieľ prežívať čo najvnútornejšiu duchovnú jednotu s Kristovým Srdcom a pastoračne sa venovať najbezbrannejším ľuďom.

Páter Dehon inšpiroval najmä vo Francúzsku kresťansky orientované sociálne hnutie. Od roku 1891 ho nazývali apoštolom sociálnej encykliky pápeža Leva XIII. - Rerum novarum.

Páter Dehon bol aj veľmi vzdelaným mužom – dosiahol štyri doktoráty z rozličných teologických odborov.

Dehoniáni majú v súčasnosti na celom svete 2300 členov, z nich dvaja sú kardináli: Oskár Sheid v Brazílii a Jozef Nagy v Poľsku. Pracujú v 39 krajinách na všetkých kontinentoch.All the contents on this site are copyrighted ©.