2005-03-12 08:48:55

Žena - nositeľka pokoja


Rím: Žena je hlavnou postavou pri budovaní pokoja, pretože je strážcom života a základnou časťou rodiny. Je tiež veľkou humanizátorkou spoločnosti a prvou školou družnosti.

To sú závery medzinárodného kongresu „Žena a kultúra pokoja“ , ktorý sa uskutočnil v Ríme vo štvrtok 10. marca. Zorganizovali ho Pápežské aténeum Regina apostolorum a Rímska európska univerzita.

Španielska novinárka Lopeza Schlichtingová vo svojom príspevku na konferencii vyjadrila znepokojenie nad dramatickým úpadkom manželstva v Európe.

V roku 2001 v Európskej únii bolo priemerne päť manželstiev na tisíc obyvateľov. Iba v Španielsku za rok 2000 bolo skoro 45 tisíc separácií a 28 tisíc rozvodov.

Medzi mnohými problémami, ktoré so sebou prinášajú rozvody, španielska novinárka poukázala na depresie detí z rozvedených rodín a tiež chýbajúce vzory otca a matky.

Tak rastú rodiny monopríbuzenské, čo je snobským novým termínom pre označenie rozvedenej rodiny. V Španielsku je ich už 310 tisíc.

Percento pôrodnosti, ktoré je podľa novinárky indikátorom zdravia rodiny, bolo v Španielsku v roku 2000 najnižšie spomedzi štátov Európy a to 1,2 na ženu.

Je to obrovský skok, keď ešte pred 20-timi rokmi bola pôrodnosť v Španielsku druhou najvyššou v Európe s 2,2 deťmi na ženu.

Lopeza Schlichtingová svoje vystúpenie uzavrela výpočtom mnohých sociálnych a ľudských kvalít kresťanského manželstva. Úsilie o vernosť, jasné a nerozlučiteľné puto a otvorenosť životu.All the contents on this site are copyrighted ©.