2005-03-06 09:12:17

Jánovi Pavlovi II. prišlo vyše 20 tisíc mailov


Vatikán: Ako sme už uviedli v našich vysielaniach, Jánovi Pavlovi posielajú pozdravy a želania skorého uzdravenia politici z celého sveta. Svoje pozdravy mu môžete poslať aj vy zo Slovenska.

Vatikán vytvoril pre tento účel osobitnú emailovú adresu, ktorá sa nachádza na vatikánskej internetovej stránke. Email bol aktivovaný 25. februára a je možné naňho písať v šiestich jazykoch.

Doteraz prišlo vyše 20 tisíc emailov. Najviac v anglickom jazyku a to vyše 10 tisíc.

Obsahom emailov sú často nielen blahoželania skorého uzdravenia, ale aj to, aký význam má pre dané osoby postava Jána Pavla II.

Listy uvádzajú príbehy zo života v ktorých Svätý Otec nepriamo zohral úlohu posilnenia viery a nádeje.

Emaily prichádzajú od jednotlivcov, hnutí, robotníkov, celých škôl a skupín mladých.

Jeden z emailov vo francúzskom jazyku hovorí o každodennej modlitbe svätého ruženca za pápežovo zdravie, aby „ho Pán zachoval čo najdlhšie pri živote“.

Z Brazílie prišiel email v ktorom sa autor na pápeža obracia familiárnym oslovením „Môj drahý priateľ Ján“.

Jeden mladý 26-ročný americký kňaz prosí Jána Pavla II. o modlitby a email zo štátu Nebraska ďakuje za „príklad svätosti“.

Deti zo základnej školy z Londýna pápeža pozdravujú a modlia sa za neho. Z ďalšej školy v Barcelone zase prichádza uistenie o tom, že všetci na Jána Pavla II. myslia.

Emaily, faxy či listy, ktoré prichádzajú pápežovi aj pri iných príležitostiach nekončia v koši, ale sú roztriedené podľa jazykov. Určení pracovníci štátneho sekretariátu z nich urobia krátky sumár a niektoré z nich sú potom prečítané Svätému Otcovi.All the contents on this site are copyrighted ©.