2005-03-06 09:10:45

Ján Pavol II.: Viera a rozum nie sú v rozpore


Vatikán: Katolícka cirkev v sobotu oslávila tretí Európsky deň univerzitných študentov. Jeho téma znela: „ Intelektuálny a vedecký výskum ako cesta k stretnutiu Krista “.

Európsky deň organizuje Rada biskupských konferencií Európy a zapadá do prípravy na Svetový deň mládeže, ktorý sa bude konať v lete v Kolíne nad Rýnom.

Hlavným bodom dňa bola modlitbová vigília v aule Pavla VI., ktorá sa začala večer o 17.30. Stretnutie viedol kardinál Camillo Ruini, vikár Rímskej diecézy.

Aula Pavla VI. bola počas večera spojená telemostom s katedrálami v Bari, Berlíne, Bukurešti, Kyjeve, Lisabone, Londýne, Madride, Tirane a Záhrebe.

Stretnutie začalo úvahami a svedectvami, pokračovalo modlitbou svätého ruženca a vyvrcholilo posolstvom Svätého Otca, ktoré prečítal arcibiskup Leonardo Sandri, substitút štátneho sekretariátu.

Ján Pavol II. v úvode posolstva pozdravil všetkých prítomných študentov a zdôraznil, že aj keď nemôže byť osobne prítomný medzi nimi, je im rovnako blízko v modlitbe.

K téme Európskeho dňa Svätý Otec uviedol, že „medzi vierou a rozumom nie je rozpor. Ukazuje to aj skúsenosť troch kráľov, ktorí na príchod do Betlehema použili tieto dve dimenzie ľudského ducha.

Inteligenciu, ktorá skúma znamenia a vieru, ktorá vedie k uctievaniu tajomstva.

K zvládnutiu dlhej a namáhavej cesty pri hľadaní Mesiáša nestačil iba rozum, bola potrebná aj viera v znamenie hviezdy.

Drahí mladí – uviedol na záver listu Ján Pavol II. – nechajte sa vždy viesť túžbou objaviť pravdu o vašej existencii.

Viera a rozum sú krídla, ktoré vás privedú ku Kristovi. V ňom nájdete pokoj a radosť. Nech je Kristus centrom vášho celého bytia“.All the contents on this site are copyrighted ©.