2005-03-05 09:53:52

Eucharisitia - symbol jednoty medzi Kristom a človekom


Vatikán: Členovia Rímskej kúrie si dnes vypočuli druhú pôstnu homíliu, ktorú predniesol kazateľ pápežského domu, páter Raniero Cantalamessa.

V Roku Eucharistie pápežský kazateľ hovorí vo svojich homíliách na tému pamiatky smrti Pána a uzatvára tak cyklus úvah o Eucharistii, ktorý začal v advente.

Dnešná homília mala názov: „Eucharistia: prítomnosť vtelenia a pamiatky Veľkej noci“.

„Chcem upriamiť pozornosť na aspekt Eucharistie, o ktorom sa menej hovorí – uviedol páter Cantalamessa a pokračoval: „List Efezanom hovorí, že manželstvo je symbolom jednoty medzi Kristom a Cirkvou.

„Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi“ (Ef 5, 31-33).

Podľa svätého Pavla dôsledkom manželstva je, že telo manžela začne patriť manželke a naopak, telo manželky bude patriť manželovi.

Keď toto aplikujeme na Eucharistiu, znamená to, že neporušiteľné telo vteleného Slova sa stáva aj mojim telom, moja ľudskosť sa stáva aj Kristovou. V Eucharistii prijímame telo a krv Krista, ale aj Kristus prijíma naše telo a našu krv!

Nie je nič v našom živote, čo by nepatrilo Kristovi. Nikto nemôže povedať: „Ježiš nevie, čo to znamená byť ženatý, byť ženou, stratiť syna, byť chorý, starý, mať inú farbu pleti! Ak to vieš ty, vie to aj On, lebo vďaka tebe býva v tvojom vnútri.

To, čo Kristus nemohol prežiť „v tele“, ktoré je obmedzené iba na niektoré skúsenosti, žije a zakúša teraz, zmŕtvychvstalý podľa Ducha, vďaka spoločenstvu svätej omše“ – uviedol okrem iného v dnešnej druhej pôstnej homílii kazateľ pápežského domu, páter Raniero Cantalamessa.All the contents on this site are copyrighted ©.