2005-02-28 09:02:53

Za Ján Pavla II. sa modlí celý svet


Vatikán: Svätý Otec sa po operácii, ktorú podstúpil vo štvrtok v noci, pomaly zotavuje. Obozretní lekári sa neradi vyjadrujú k jeho zdravotnému stavu.

Dobiedzajúcim novinárom povedali len toľko: „Dúfame, že nenastanú nijaké komplikácie“.

Ján Pavol II. komunikuje so svojim okolím prostredníctvom posunkov alebo lístkov, na ktoré píše čo chce alebo potrebuje. Talianska tlač v sobotu, ako aj v nedeľu, venovala jeho hospitalizácii veľmi veľkú pozornosť.

Potom, ako vatikánsky štátny sekretár, kardinál Angelo Sodano vyzval veriacich k modlitbe za zdravie Jána Pavla II., Cirkev na celom svete sa za neho modlí.

Denníky priniesli reportáže o tom, kde všade sú otvorené kostoly, v ktorých sa schádzajú veriaci, aby sa modlili za Svätého Otca.

Uvádzajú pritom katedrálu svätého Patrika v New Yorku, katedrálu v Manile, viaceré chrámy v Afrike, v Austrálii, tu v Taliansku, ale predovšetkým v Poľsku.

V katedrále vo Varšave, ale najmä v jeho rodných Wadowiciach, kde veriaci sa neustále modlia v kostole a v oblokoch horia sviečky na znak toho, že Poliaci neustále prosia Pána života za svojho rodáka.

List so želaním skorého uzdravenia poslali Jánovi Pavlovi II. okrem iných taliansky prezident Carlo Azeglio Ciampi, ekumenický patriarcha z Konštantinopolu, Bartolomej I. a rabín židovskej obce Večného mesta, Riccardo Di Segni.

„Kto rád a veľa rozpráva, má príležitosť pozornejšie premýšľať o tom, čo tento pápež doteraz napísal alebo povedal. Lebo práve teraz, ako nikdy predtým, hovorí veriacim i celému svetu jediným jazykom – rečou bolesti a trpezlivého znášania utrpenia“.

„Ján Pavol II., ktorého nazvali Božím atlétom, sa stal pápežom, čo sa odmlčal. Hádam si budeme musieť zvyknúť nato, že Ján Pavol II. bude viesť Cirkev bez hlasu“ – napísal autor komentára v denníku Corriére della Sera.

Denník potom cituje slová, ktoré Ján Pavol II. povedal pred modlitbou Anjel Pána v nedeľu 20. februára:

„Eucharistia je prameň, odkiaľ spoločenstvo Kristovho mystického tela čerpá vždy novú silu. (...) Petrova služba je predovšetkým služba pre jednotu Cirkvi. „Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev“ (Mt 16,18).

Ako ozvenu tohto Pánovho prísľubu počujeme slová: „Ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.“ (Lk 22,32). Pas moje baránky, pas moje ovce“ (Jn 21,15.16.17).

Keď rozjímam o eucharistiskom tajomstve cítim osobitne živo toto Ježišovo pozvanie. Jemu, Dobrému Pastierovi, zverujem celý Boží ľud pri tomto pôstnom putovaní k Veľkej noci“.All the contents on this site are copyrighted ©.