2005-02-26 08:43:14

Povinnosť zúčastniť sa v nedeľu svätej omše už sama o sebe nie je dostačujúca, aby pritiahla veriacich


Vatikán: V kaplnke Redemptoris Mater vo Vatikáne v piatok odznela prvá pôstna homília. Predniesol ju kazateľ pápežského domu, páter Raniero Cantalamessa. Prítomní boli členovia Rímskej kúrie.

V Roku Eucharistie páter Cantalamessa hovorí vo svojich homíliách na tému pamiatky smrti Pána a uzatvára tak cyklus úvah o Eucharistii, ktorý začal v advente. Dnešná homília mala názov: „ Eucharistia a Kristovo vzkriesenie “.

Pápežský kazateľ v nej upriamil pozornosť na nedeľu ako deň Pána. „Znovuobjavenie veľkonočného a tajomného charakteru nedele pripravilo liturgické hnutie a svoje úplné vyjadrenie našlo v apoštolskom liste Jána Pavla II. Dies Domini – uviedol kazateľ. Teraz je potrebné uviesť tento obnovený pohľad na nedeľu čo najviac do praxe“.

Páter Cantalamessa ďalej zdôraznil pastoračné dôvody, ktoré vedú k prežívaniu nedele ako dňa Pánovho zmŕtvychvstania.

„V súčasnosti sme v tomto bližšie prvým kresťanom. Neexistuje totiž žiaden občiansky zákon, ktorý by nejakým spôsobom chránil deň Pána. Rovnako aj samotný zákon o dni odpočinku je podriadený organizácii práce a má mnohé výnimky.

Preto musíme opäť objaviť nedeľu a prežívať ju tak, ako kresťania v prvých storočiach.

Povinnosť zúčastniť sa v nedeľu a vo sviatok na svätej omši sama o sebe už nie je dostačujúca, aby pritiahla veriacich v nedeľu do chrámu. Preto viac ako na povinnosť musíme dávať dôraz na potrebu komunikácie kresťana s Kristom – zdôraznil pápežský kazateľ a pokračoval:

„Žiaden veriaci by sa nemal vrátiť z nedeľnej omše domov bez toho, aby sa necítil obnovený v živej nádeji Ježišovho vzkriesenia z mŕtvych. Stačí tak málo, aby sme to dosiahli. Niekoľko srdečných slov na úvod a výber vhodnej formuly na prepustenie veriacich“ – dodal páter Raniero Cantalamessa vo svojej prvej pôstnej homílii.All the contents on this site are copyrighted ©.