2005-02-26 08:54:27

Médiá majú prispieť k rozvoju spoločnosti, nie odľudšteniu


Kolumbia: „Boží dar a bohatstvo ľudstva“ – tak označili americkí biskupi masmédiá na 33. zasadnutí biskupov amerického kontinentu, ktoré sa konalo v Bogote 15. a 16. februára.

Podľa biskupov, ak prostredníctvom médií ľudia mohli nadobudnúť väčšie poznanie sveta a viery, práve kvôli tomu by hodnota ľudskej dôstojnosti mala mať uprostred nich vždy prvé miesto.

Prostriedky masovej komunikácie sú teda povolané prispieť k rozvoju ľudskej bytosti a spoločnosti a nie k jej odľudšteniu.

Tieto študijné dni na tému „Sekularizácia spoločnosti, evanjelizácia a prostriedky masovej komunikácie“ tiež vyzdvihli potrebu, aby pastieri Cirkvi podporovali vo viere tých, ktorí pracujú v tejto oblasti, aby mohli byť svedkami Krista vo svete.All the contents on this site are copyrighted ©.